Nyt i Barnets Lov: Ret til anmodning om permanent anbringelse

Nyt i Barnets Lov: Ret til anmodning om permanent anbringelse

Skrevet af PLF

marts 4, 2024

En ny bestemmelse i loven giver børn over 10 år ret til at anmode om at blive permanent anbragt. Det kan du gøre dit plejebarn opmærksom på, men du kan ikke være bisidder for plejebarnet.

Det er nyt i Barnets Lov § 68, at børn over 10 år har ret til at anmode om at blive permanent anbragt.

Modtager kommunalbestyrelsen en anmodning af et plejebarn om at blive permanent anbragt, skal kommunalbestyrelsen vurdere, om den med hensyn til barnets eller den unges bedste skal udarbejde en indstilling om permanent anbringelse til Børn og Unge Udvalget.

Børn og Unge udvalget kan også træffe en afgørelse om permanent anbringelse, selv når plejebarnet ikke har været anbragt i 3 år.

Især ved hjemgivelse

Det er især, når der arbejdes på, at plejebarnet skal hjemgives, det er vigtigt, at plejebarnet har mulighed for at anmode om permanent anbringelse, men også når kommunalbestyrelsen imod plejebarnets ønske har planer om at flytte plejebarnet til et nyt anbringelsessted.

Du kan fortælle plejebarnet om muligheden

Med § 68 har du som plejeforældre mulighed for at gøre dit plejebarnet opmærksom på, at hvis plejebarnet er over 10 år, har det mulighed for at anmode om permanent anbringelse til sin sagsbehandler.

Ved samtalen med rådgiveren anbefaler PLF, at plejebarnet har en bisidder med for at sikre, at plejebarnet bliver hørt og set.

Plejeforældre kan ikke være bisidder for plejebarnet, hvis sagen går mod plejefamilien.

Oplever I som plejefamilie, at plejebarnet ikke bliver taget alvorligt i sit ønske om permanent anbringelse, eller at afgørelsen af Børn og Unge Udvalget ikke imødekommer plejebarnets ønske om permanent anbringelse, kan plejebarnet klage til ankestyrelsen.

Har I brug for yderligere informationer vedrørende plejebarnets ret til anmodning om permanent anbringelse, så kontakt PLF.

PLF kan hjælpe og vejlede jer i processen – også hvis der skal skrives en klage over afgørelsen til Ankestyrelsen.