En uddannelse for plejefamilier

Plejefamiliernes Landsforening har, med Professionshøjskolerne UC SYD, og UCC, indgået et samarbejde for at styrke uddannelse af plejefamilier.

Ønsket er at etablere et længerevarende uddannelsesforløb med særlige muligheder for fordybelse, bearbejdning og afprøvning af viden. Uddannelsesforløbet er kompetencegivende i forhold til tillidserhvervet: at være plejeforælder.

Samarbejdet betyder, at der udbydes én fælles, national uddannelse over hele landet med et uddannelsesbevis, der kvalitetsstempler på tværs af kommunegrænser.

Målgruppe
Målgruppen er, at opkvalificere nye som erfarne plejefamilier, der ikke i forvejen har en længerevarende uddannelse, kommunale plejefamilier, aflastningsfamilier, netværksplejeforældre, netværksaflastningsfamilier.

Uddannelsens opbygning

PUP er pædagogiske AMU uddannelser målrettet plejefamilier.  Uddannelsen udbydes som en deltidsuddannelse med en varighed på op til 2 år.  
Uddannelsen er delt op i 3 fælles-moduler og 1 specialiseringsmodul. Der er 4 specialiseringsmoduler at vælge mellem. Alle moduler kan tages separat.

Hvert modul er på 15-18 undervis-ningsgange, én dag om ugen og indenfor et halvt år.
Undervisnings-dagen forløber fra kl.9.00-15.10 senest.

Et uddannelsesforløb skal derfor opkvalificere plejefamilien i at kunne håndtere dagligdagen og udfordringer både fagligt og kærligt. 

Hvad kan uddannelse skabe?
Det, at deltage i et længevarende uddannelsesforløb, betyder, at deltagerne får viden, redskaber og mulighed for at dele og udveksle erfaringer med andre pleje-familier på et kvalificerende og dybtgående niveau.
Uddannelsen vil sikre den enkelte plejeforælder viden, værktøjer og mulighed for at få nye vinkler på sin egen rolle som plejeforælder med henblik på at fremme plejebarnets og hele familiens trivsel.