Personlig medlem

Personlig medlemskab er gældende for 1 peson.

Medlemskabet er personligt, og man kan deltage i PLF arrangementer, herunder deltagelse i PLF Temadage, uddannelser mv.

Pris pr. år for 1 personer Kr. 1.200

- du vælger selv hvordan du vil betale, helårligt eller kvartalsvis.

Ved betaling kvartalvis er der et mindre gebyr på 25 kr. på hver betaling.  Ved helårsbetaling er der ingen betalingsgebyrer.
Tilmeld jer venligst til den automatiske betalingsservice.

Vælg herunder:

Vælg hvordan du ønsker at betale dig kontingent fremover

Ved indmeldelse betaler du første kontingen med dit betalingskort.

Helårlig betaling ingen gebyr