Plejebørn har ret til en bisidder

Skrevet af PLF

februar 20, 2022

PLF oplever, at man ikke altid gør barnet, den unge eller plejefamilien opmærksom på, at barnet eller den unge har ret til en bisidder i alle former for møder, samtaler eller interviews.

I juli 2007 blev der ved lov bestemt, at udsatte børn og unge skal have ret til at medbringe en bisidder til møder eller interviews med sagsbehandler/kommune, familieretslige hus eller i Ankestyrelsen.
Det er også sagsbehandlerens og myndighedernes opgave at gøre barnet eller plejefamilien opmærksom på, at barnet eller den unge har ret til at medbringe en bisidder, som jo oftest er en tryghedsperson i barnets eller den unges liv.

I PLF oplever vi, at der i mange kommuner er en manglende forståelse af bisiddernes rolle som tryghedsperson for barnet eller den unge. PLF oplever, at man ikke altid gør barnet, den unge eller plejefamilien opmærksom på, at barnet eller den unge har ret til en bisidder i alle former for møder, samtaler eller interviews.

Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse, der viste, at kommunerne ikke har en fast praksis omkring bisiddere, og de håndterer retten til en bisidder på meget forskellige måder.

Bisidderens rolle
En bisidder skal kunne understøtte barnet eller den unge i alle former for interview og møder. Bisidderen kan forberede barnet eller den unge til samtalen og hjælpe barnet eller den unge med at sige det, der er svært, og sørge for, at barnets eller den unges ønsker kommer frem og bliver hørt. Bisidderen kan skal også sørge for, at barnets eller den unges ønsker kommer frem og bliver hørt. Statusudtalelser eller breve, hvor den unge bliver partshørt, er ofte skrevet i et sprog, som den unge ikke helt forstår. Bisidderen kan også her være en rigtig god støtte for barnet.

Er du som plejeforældre part i sagen som for eksempel møder i familieretslige hus eller Ankestyrelsen, kan du få hjælp af bisidderordningen i Børns vilkår.

En bisidder varetager kun barnets eller den unges interesser og er der for barnet eller den unge før, under og efter en samtale eller et møde.

PLF anbefaler derfor, at barnet altid har mulighed for at have en bisidder i form af en tryghedsperson tilknyttet.

Det er en god ide at orientere for eksempel sagsbehandleren om, at barnet eller den unge har en bisidder med til for eksempel et børneinterview, hvor der afstemmes og afklares, hvad bisidderen opgave er.

Få mere at vide
Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, kan du kontakte bisidderordning i Børns vilkår direkte. Bisidderafdelingen har telefon 35 55 55 59.
Du kan også ringe til PLF’s medlemstelefon på 69 14 44 41 på hverdage mellem 9 og 12.30.