Plejebørns rettigheder – retten til selvbestemmelse og medbestemmelse

Skrevet af PLF

maj 24, 2022

Som plejeforældre skal du være opmærksom på dit plejebarns ret til medbestemmelse og selvbestemmelse.

Som plejeforældre skal du være opmærksom på dit plejebarns ret til medbestemmelse og selvbestemmelse. Dette gælder for plejebørn ligesom det gælder biologiske børn, men være opmærksom på, at når vi har plejebørn, så er der også tilsynet, den anbringende kommune og plejebarnet biologiske forældre, der har en holdning til, hvordan denne ret skal leves ud i plejefamilien.

Kort sagt handler plejebarnets ret til selvbestemmelse og medbestemmelse om fx retten til at bestemme og have sin egen vilje, hvad man tror på, retten til at bestemme over sin egen krop (medmindre plejebarnet er selvskadende), mv.

I Socialstyrelsens bekendtgørelse er dog særlig fokus på:

  • retten til at bestemme, hvilket tøj plejebarnet vil have på

Plejeforældrene må godt sætte nogle rammer for, hvordan plejebarnet skal klæde sig eller vil udtrykke sig gennem tøj, hår, smykker, piercing osv. Dette selvfølgelige i respekt for plejebarnets egen vilje og valg,

Men bliver I som plejeforældre bekymrede for, at påklædning eller plejebarnets ydre kan sende nogle skadende signaler som fx meget udfordrende tøj, tatoveringer, piercing, vilde hårfarver mv. er det jeres pligt at have en dialog med plejebarnet om jeres bekymringer og også være tydelige.

Fortæl, hvor I mener, grænsen går for, hvor plejebarnet må selv bestemme, og hvor I skal passe på plejebarnet som de voksne.

Det er altid en god ide at orientere sagsbehandleren kort, hvis der er opstået en større konflikt vedrørende plejebarnets valg af at klæde sig på eller ønske om at vise sig i verdenen på en bestemt måde. Plejebarnet har også mulighed for at tale med sagsbehandleren eller anden kontaktperson om jeres uenighed.

  • om plejeforældrene må tage plejebarnets mobiltelefon?

Som plejeforældre må man ikke bruge magt til at tage plejebarnets mobiltelefon, adgang til internet eller til at overholde plejefamiliens husregler som for eksempel ingen mobil, mens man spiser eller ved sengen.

Plejebarnet har ret til at kommunikere med sin omverden, sine venner og sin familie enten ved brug af sin egen mobil eller adgang til internet. Det er vigtigt, at du som plejeforældre kan kommunikere med dit plejebarn om, hvordan og hvorfor du ønsker at begrænse brug af mobil eller internet, for eksempel for at passe skolegang, få nattesøvn eller bare at være sammen som plejefamilie.

Det er vigtigt, at I som de voksne kan formidle og kommunikere med plejebarnet om, hvorfor det er vigtig for jer som plejefamilien, at alle i hjemmet overholder husreglerne.

Oplever I, at det er meget vanskeligt for plejebarnet at overholde husets regler, eller at plejebarnet gennem brug af internettet bliver involveret i ulovlige ting, er det vigtigt, at I orienterer barnets sagsbehandler.

  • om plejeforældre må overvåge plejebarnets færden på internettet og de sociale medier

Som plejeforældre kan I sørge for, at plejebarnet fx ikke kan komme ind på pornografiske eller kriminelle hjemmesider. Det er vigtigt, at I har en løbende dialog med plejebarnet om, hvordan man færdes på de digitale medier og på internettet. Det er plejebarnets egen valg og egen sag og en del af barnets privatliv, hvad og hvordan plejebarnet søger og kommunikerer med på nettet/de sociale medier. Men, det er vigtigt, at plejebarnet får en viden og forståelse for, hvordan og om hvad man kommunikerer på nettet.

Som plejeforældre er det vigtigt at orientere plejebarnets sagsbehandler, når plejebarnet viser tegn på mistrivsel grundet hyppig kontakt med biologiske familie eller bevæger sig på grænsen til, hvad der er godt for plejebarnet fx seksualiserende billeder af sig selv osv.

  • om plejeforældrene må bestemme, om plejebarnet må ryge

Som plejeforældre må I ikke bestemme om plejebarnet må ryge. I kan kun forvente, at plejebarnet overholder jeres husregler med fx ikke ryge i huset eller i bilen. Det er usundt at ryge, men ikke forbudt. Hvis plejebarnet oplever, at plejefamiliens husregler er for skrappe, har han eller hun den mulighed at tale med sin sagsbehandler om det.

Som plejeforældre bør I orientere sagsbehandleren, hvis plejebarnet har svært ved at respektere jeres husregler.

  • om plejeforældrene må teste plejebarnet for brug af stoffer eller alkohol?

Som plejeforældre må I ikke teste plejebarnet for alkohol eller stoffer. I må give udtryk for jeres bekymringer og også forklare, hvordan I vil have, at plejebarnet overholder jeres aftaler.

Men det kan bringe mange problemer at drikke for meget eller tage stoffer, derfor skal I som plejeforældre kontakte sagsbehandler for at aftale, hvordan forbrug af alkohol og stofmisbrug skal håndteres.

Kontakt PLF
Har I brug for sparring vedrørende jeres plejebarnets ret til selvbestemmelse og medbestemmelse kan du altid kontakte PLF’s mentorordning.