Vi kan godt kalde os plejekonsulent – ja, hvorfor ikke?

Skrevet af PLF

august 24, 2022

PLF kræver, at faget plejefamilie anerkendes som et 24/7 job alle dage om året – og at det ikke handler om at spille UNO og spise boller og drikke kakao.

Jeg er stolt af mit fag, og jeg er dygtig til mit arbejde som plejeforælder.

Er det ikke os, der ved mest om de børn, der er anbragt i vores familie, som vi kærer om, hjælper, passer på og støtter i alle situationer i hverdagen?

Er det ikke os plejeforældre, der vil sørge for, at vores plejebarn får den hjælp i skole og børnehave, som han eller hun har brug for? Er det ikke os, der går med plejebarnet til behandling eller terapi?

Tja. Det er nok drømmescenariet, fordi virkeligheden ser for mange af os anderledes ud. Ofte oplever vi plejeforældre, at vi ikke høres i vores plejebarnets liv eller sag, og at vi ikke bliver indkaldt til møder.

Vi skal have lavet det om Det mener vi i PLF bestemt, at det skal der laves om på, for selv hvis vi ikke har en pædagogfaglige baggrund, er vi dygtige til vores arbejde. Det særlige ved at være plejeforældre er, at vi ikke har nogen arbejdsretslige sikkerhed, og der er kun få bestemmelser, som sætter den lovmæssige ramme for arbejdet.

Samfundets anerkendelse af vores fag: at være plejeforældre, og vores møde med kommunen og tilsynet er afgørende for, om du er stolt dit fag som plejeforælder og plejefamilie. Plejefamilien skal anerkendes PLF kræver, at faget plejefamilien anerkendes som et 24/7 job alle dag om året – og at det ikke handler om at spille UNO og spise boller og drikke kakao. Vi knokler for de børn, der er anbragt i vores familier. Vi er der for dem i de gode og hårde tider.

Din oplevelse af at kunne noget som plejeforælder, at blive mødt med respekt, at kunne gøre en forskel for plejebarnet, at have mulighed for faglig sparring og mulighed for at dialog med andre fra faget, er afgørende for, hvordan du oplever dit arbejdsliv.

Faget plejefamilien skal tales op i samfundet, og vi skal have flere rettigheder. Det er PLF’s fornemmeste opgave.

Faglig stolthed hænger sammen med kvalitet Fra andre faggrupper ved man i fagbevægelsen, at faglig stolthed og faglig identitet nøje hænger sammen med den kvalitet, vi bliver præsenteret i uddannelsen og de forhold, vi møder gennem vores arbejde.

 

Derfor vil PLF i dialog med tilsynet om grunduddannelsen.

Det er alt for ofte, at vi møder nye plejeforældre, der er dårlig forberedt på opgaven.

Arbejdsretslige vilkår, samfundets anerkendelse af vores fag, og vores møde med kommunen og tilsynet er afgørende for din oplevelse af faglig stolthed og faglig identitet.

Vær med i netværksgrupper I PLF er vi et fagligt stærkt fællesskab, så her kommer vores opfordring:
  • Vær med i vores netværksgrupper, hvor du kan møde andre plejeforældre og tale om din hverdag i din plejefamilie.
  • Brug PLF’s mentorteam, som kan hjælpe og understøtte dig i problemstillinger, du ønsker faglig sparring i.
  • Benyt dig af PLF’s kurser, konferencer og temadage.
  • Meld dig ind i PLFs læseklub, som reflekterer og diskuterer faglige relevante emner.

 

Ring til vores medlemstelefon for at høre mere om vores medlemsaktiviteter. Det er PLFs store ønske at være en fagforening, som giver medlemmerne følelsen af sammenhold og faglig stolthed og identitet. I PLF passer vi på vores medlemmer. Derfor har vi blandt andet indgået en aftale med Tryg om en kollektiv ulykkesforsikring til vores medlemmer og deres plejebørn.