Ny viden om efterværn bekræfter plejeforældrenes kamp for en bedre overgang til voksenliv

2 nye analyser fra VIVE og Ankestyrelsen om hjælpen til anbragte unge i overgangen til voksenlivet bekræfter PLF’s bekymringer om en manglende indsats, viden og vilje i kommunerne, når plejebørn fylder 18. PLF opfordrer til helt at afskaffe efterværn.

Analyserne er bestilt af Social- og Ældreministeriet, og de skal klæde politikerne på, når der skal forhandles bedre betingelser for de anbragte børn i overgangen til voksenlivet i den politiske aftale “Børnene Først”.

Begge analyser peger på

  • usikkerhed om reglerne hos kommunalansatte og myndighedsrådgivere
  • mangel på kontinuitet i overgangen

Belastende med tidsbegrænset efterværn

Mange af de anbragte unge er usikre på, hvad der skal ske med deres liv, når de fylder 18 år: Skal de stå på egne ben, eller kan de få hjælp af systemet ved at komme i efterværn?

Spørgsmålet om, hvor lang tid kommunen er villig til at give dem i efterværn, er også forskelligt, men et efterværn må ikke være tidsbegrænset.

Dette opleves både af den unge og plejeforældrene som voldsomt belastende.

Kaotisk uden efterværn

Uden efterværn bliver den unge anbragte som 18-årig kastet ud i voksenlivet, hvor anbringelsen i plejefamilien ender.

Det betyder også, at den unge ikke længere er omfattet Serviceloven, som er målrettet børn, men som skal forholde sig til voksenverden med voksenregler og nye regler i for eksempel jobcenter, hvis de skal have kontanthjælp eller uddannelsesydelse.

Dette konkluderer analyserne

  • Efterværn er et underprioriteret område i anbringelsessagerne. Ofte bliver efterværn ikke økonomisk prioriteret i kommunerne
  • Kommunerne er usikre på hvilke anbragte børn og unge, der er i målgruppen for efterværn
  • Kommunale støtte- og mentorforanstaltninger er ofte ustabile og mangler kontinuitet i forløbet
  • Indsatser og projekter, som specifik hjælper den unge i overgangen, viser gode resultater
  • Projekter, som er forankret i civilsamfundet, er ikke begrænset til, at den unge har en bestemt alder og bliver oftest brugt, når den unge har brug for hjælp og støtte

I Danmark er gennemsnitsalderen for, hvornår unge flytter hjemmefra, 22 år.

Unge, som er anbragt, har brug for en tryg overgang til voksenlivet for at kunne lykkes som voksen.

PLF’s opfordrer til at afskaffe efterværn

PLF opfordrer kommunerne og socialministeren til at afskaffe efterværn. I stedet skal plejebarnets anbringelse gælde, til den unge bliver klar til voksenlivet.

Få rådgivning af PLF

Oplever du som plejeforælder, at dit plejebarn bliver fejlagtigt vurderet til ikke at være berettiget til efterværn og dermed bliver presset ud i at skulle stå på egne ben som 18-årige?

Så kontakt PLF, gerne når dit plejebarn fylder 17 år, så vi kan rådgive dig i processen.

 

Se analyse fra VIVE ; https://www.vive.dk/da/udgivelser/eftervaern-17842/

Se analyse fra Ankestyrelsen; https://ast.dk/nyheder/nyheder/nyheder-2022/ny-undersogelse-om-kommuners-praksis-med-at-stotte-udsatte-unge-i-overgangen-til-voksenlivet-1