PLF sætter hele tiden plejefamilieområdet på dagsordenen og har arbejdstøj på

Med vores Danmarkskort over kommuners boykot og klassificering har vi sat plejefamilieområdet på dagsordenen.

PLF møder stor interesse for vores klassificering både fra advokater, civilsamfundet, politikere på Christiansborg og fra flere medlemmer af Folketinget Socialudvalg.

PLF har foretræde for beskæftigelsesudvalget den 6. september.

PLF får god respons og opbakning fra de forskellige socialtilsyn.

PLF har haft møde med KL og er også i kontakt med Ankestyrelsen.

Møder og samarbejde med kommunerne, især de røde kommuner, lader vente på sig. Randers og Jammerbugt har slet ikke reageret på at blive boykottet og har ikke kontaktet PLF. Vi vurderer, at de ikke har en interesse i at forbedre forholdende for plejefamilier.

De andre røde kommuner er meget langsomme i deres måde at lave aftaler med PLF, og Assens afviser efter det første møde at ville samarbejde med os og lave en plan for, hvordan området skal løftes.

Få gule kommuner har henvendt sig, og dem vil vi gerne i dialog med.

Heldigvis håndterer lidt mere end halvdelen af de danske kommuner plejefamilieområdet ok, eller også har vi manglende kendskab.

PLF oplever, at mange plejefamilier, politikker og medarbejder i kommunerne og tilsynet orienterer sig på PLF’s Danmarkskort over klassificering af kommuner. Kortet kan ses på PLF’s hjemmeside.

Vi kan også konstatere, at vi er blevet mere faste i vores overbevisning om, at der skal gøres en massiv indsats på denne området, hvis vi om nogle få år stadigvæk vil kunne have plejefamilier.

Her kommer et kort indblik i, hvad vi går til møder med:

  • Clean Cut skal forbydes, og kommunen skal have sanktioner, når den fortager Clean Cut. Clean Cut er skadelig og traumatiserende for plejebarnet og plejefamilien, hvor plejefamilien har bedre muligheder for at komme over denne tragiske hændelse. Kommuner, der fortager Clean Cut, skaber utryghed i alle anbringelser, intet plejebarn eller plejefamilie kan føle sig sikker, selv når det er sket for mange år siden. Kommunerne skaber et arbejdsmiljø, hvor ingen tør at stå frem eller være kritisk i forhold til kommunernes praksis generel. PLF kræver, at der skal handles professionelt, når en kommune beslutter, at et barn skal flyttes, dvs., der skal forelægge en sikkerhedsplan, partshøring og en overgangsperiode, hvor barnet kan lære den nye familie at kende og tage afsked fra den familie, barnet har levet sit liv i mange år. Alle Clean Cut sager, PLF refererer til, er ikke sager, hvor der ligger vold, overgreb, seksuelle overgreb til grunde.
  • En neutral myndighed skal oprettes og hjælpe/mediere mellem kommunen og plejefamilien, når der opstår samarbejdsmisforståelser eller samarbejdsproblemer. Begge parter skal kunne henvende sig for at få hjælp.
  • Kontrakter: PLF kræver ens kontrakter med: 3 måneds opsigelsesvarsel, hvis barn flyttes før opsigelsesperioden er færdig, skal plejefamilien fritstilles med løn godtgørelse for at have arbejdet (plejebarnet) med på ferie høringspligt i forhold til afskedigelse, flytning af plejebarn, samværsafgørelser
  • Løn og arbejdsvilkår: Ingen plejefamilie skal tage en opgave for under 7 vederlag – argumentet: Vi har ansvaret for et andet menneske 24/7 hele året og betaler selv til vores pension og har typisk ingen ferie.

Vi kan også konstatere, at vi er blevet mere fast i vores overbevisning om, at der skal gøres en massiv indsats på plejefamilieområdet, hvis der om få år stadigvæk skal kunne findes plejefamilier til børn, der ikke kan bo med deres biologiske familie.

Oplever du at Clean Cut, trusler, chikane eller andre meget respektløse handlinger (forfalskning af dokumenter, løgnehistorier) fra kommunens eller tilsynets medarbejder, opfordrer vi dig til at kontakte os.