PLF til møde Social- og ældreministeriet om Barnets Lov

Skrevet af PLF

februar 20, 2022

PLF kom til mødet med forslag om Barnets Lov og er stadig uforstående over for beslutningen om at adskille Barnets Lov og Plejefamiliereformen.

4. februar 2022 var PLF sammen med børne- og brugerorganisationer inviteret af Social- og ældreministeriet til at deltage i en online workshop om Barnets Lov. Næstformand Jacob Danholt Hansen og formand Inge Neander deltog i mødet.

Det var tre rigtige gode timer, hvor vi ud fra de ca. 1800 sider, som ministeriet har skrevet, drøftede udspillet til Barnets Lov og kom med forslag.

Vi blev inddelt i grupper, og det var interessant at drøfte udspillet med Red Barnet, Mentorbarn, Foreningen Retssikkerhed i Familiers Trivsel (Rift) og Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH).

Det blev drøftet på mødet

Vi drøftede blandt andet

  • Vigtigheden af gennemgående voksne
  • Sagsbehandlerne har meget travlt og har for mange sager
  • Overbygning til socialrådgiveruddannelsen før man må arbejde på børneområde
  • Børnepsykologisk undersøgelse – gerne inden anbringelsen – flere troede, det skete i dag
  • Hvorfor det er så svært at finde det rigtige specielskoletilbud – en gråzone, måske en enhed for sig selv

Vi gjorde opmærksom på, at vi jo synes, at Barnets Lov og en Plejefamilie reform hænger rigtig meget sammen. Vi kan ikke helt forstå, at vi tager den ene del nu, og så skal vente til år 2025 med Plejefamilie reformen.