PLF’s anbefaling til vederlags-/kontraktforhandling med kommunen

Skrevet af PLF

marts 17, 2022

Når man bliver ansat som plejefamilie, så er det kun den ene der står på kontrakten.
Derfor skriver PLF, du, dig og din i dette skriv, velvidende at man ofte er to om det. Plejefamilier i Danmark er ikke offentlige ansatte og ej heller selvstændige.

Men hvad er vi så?
Kommunerne betragter os som en entreprenør, der bliver ansat og betalt for at udføre en opgave.

Det betyder:
AT du som plejefamilie selv skal forhandle din kontrakt og sikre dig at du, i forhandlingsforløbet bliver behandlet på en fair og sober måde. AT du selv er ansvarlig for, at alle de aftaler der indgås mundtligt til din vederlags-
/kontraktforhandling efterfølgende bliver indskrevet i din kontrakt.

Dette er super vigtigt, da mundtlige aftaler IKKE er gældende.
PLF anbefaler, at ALLE aftaler skal indskrives i kontrakten, og du SKAL sikre dig, at det er skrevet ind i kontrakten, inden du sætter din underskrift. Kommunerne kan have tendens til at presse på, da de er presset i, at få anbragt barnet i din/jeres familie.

Tag altid kontrakten med hjem, få den grundigt gennemlæst og skriv først under, når du er klar. Du skal ALDRIG lade dig presse til at underskrive kontrakten.

VIGTIGT – lad aldrig dit/jeres kommende plejebarn flytte ind, før kontrakten er underskrevet af begge parter og før du har modtaget en handleplan på plejebarnet. Først når du har underskrevet kontrakten og Handleplanen er i ”hus”, er du klar til at modtage dit/jeres plejebarn.

Husk!
At du som fagforeningsmedlem i PLF altid har mulighed for at få gennemlæst og blive vejledt til rettelser, inden du underskriver kontrakten

Forberedelse til mødet
Vigtigt, at du inden mødet, har fået adgang og indsigt i børnefaglige undersøgelser og alle de dokumenter der følger med barnet – dette for at kunne vurdere opgavens omfang og dermed krav på vederlag.

Hav fokus på:
Hvilken opgave du siger ja til at udføre og hvad det kræver af dig og din familie, i jeres liv. Inden en forhandling er det vigtigt, at du tager stilling til, hvad det er, du vil have ud af forhandlingen. Med grundig forberedelse vil du under forhandlingen føle dig mere tryg og få mod til at turde stille krav. I forhold til forhandling af vederlag skal du inden mødet vurdere, hvilken vederlags trin der matcher opgaven, og hvad du vil forsøge at forhandle dig frem til.

Overvej grundigt hvad du vil gøre, hvis kommunen ikke vil efterkomme de ønsker du har for din kontrakt. PLF anbefaler, at du takker nej tak, til opgaven hvis du er det mindste i tvivl om du kan klare opgaven og om opgaven er den rigtige til jeres familier.

Der findes desværre mange ulykkelige anbringelser, som ender med at børnene må flytte til en anden plejefamilie eller på institution, da matchet ikke har været det rigtige for barnet eller for plejefamilien.

Til mødet
Vigtigt at få med i kontrakten er:

 • Forventninger – Få lavet en forventningsafstemning. Hvem gør/står for hvad i hverdagen. Socialrådgiver, familieplejekonsulent eller dig.
 • Vederlag – Hvis det er en ny opgave, så kan det være en god idé, at kræve genforhandling senest 1 år efter påbegyndelsen af opgaven og allerede fra start, få aftalt en dato for genforhandling. Dette fordi du skal lære barnet at kende, og ofte kommer der ukendte eller ikke oplyste faktorer op, som ikke er beskrevet om barnet. Barnet skal falder til og “lande” i jeres familie. Hvis det er et spædbarn, er der som udgangspunkt ingen der kender barnet, og dennes udfordringer.
 • Indskrivningsbeløb – Hvor mange kr. giver anbringende kommune? Vær OBS på, at der er flere udgifter, når et spædbarn skal anbringes, eks. til barnevogn, autostol, tremmeseng osv.
 • Samvær og samarbejde – Forventninger til, hvor meget samarbejde der skal være mellem dig og barnets biologiske forældre og netværk. Eks. skal biologiske forældre deltage ved læge-/tandlægebesøg, skole/hjem samtaler, forældremøder, arrangementer i skole og daginstitution.
 • Samvær og samarbejde – Forventninger til, hvor meget samarbejde der skal være mellem dig og barnets biologiske forældre og netværk. Eks. skal biologiske forældre deltage ved læge-/tandlægebesøg, skole/hjem samtaler, forældremøder, arrangementer i skole og daginstitution.
  Hvor skal samværet afholdes – Vær afklaret i om du ønsker at afholde samvær i dit eget hjem. Kommunerne ønsker ofte at samværet skal afholdes i dit hjem, det er dog ikke altid det bedste for barnet og for jer som plejefamilie. Når du vælger at afholde samvær i dit hjem, kan det være svært for dit plejebarn/børn, dine egne børn og ikke mindst jer som plejeforældre, da I inviterer barnets bio. familie ind i jeres trygge base – jeres hjem.
  Husk! Det er jeres hjem og jer, der sætter grænserne.
 • Adoption – Spørg indtil hvad kommunens holdning er til adoption og om de har adoption i tankerne i den aktuelle opgave. 
 • Barnepige – Hvem afholder udgifterne.
 • Når man har plejebørn 24/7, opstår behovet for børnepasning på et tidspunkt.
 • Aflastning – Få skrevet ind i din kontrakt, at du har ret til aflastning, hvis eller når behovet opstår.
 • Konfirmation/Barnedåb – Hvad er forventningerne til dig som plejefamilie. Hvem afholder udgifterne, og hvem står for arrangementet. 
 • Efterskole – Hvordan er du stillet økonomisk under et plejebarns efterskoleophold. Hvem beslutter, at plejebarnet skal på efterskole. Hvem afholder ekstraudgifter under efterskoleopholdet eks. Skitur, ski tøj, Liftkort osv.
 • Fritidsinteresser – Hvem afholder udgifter til fritidsaktiviteter, samt til det udstyr fritidsaktiviteten kræver. Eks. ridestøvler, ride hjelm, sikkerhedsvest, fodboldstøvler osv.
 • Cykler, Computer, Telefon – hvem afholder udgifter, når barnet skal have disse ting? 
 • Vacciner – Hvem tager stilling til om plejebarnet skal vaccineres, og hvilken vacciner plejebarnet skal have. Eks. almindelige børnevacciner, HPV (livmoderhalskræft), Covid-19 vaccine osv.
 • Medicin og hjælpemidler – Hvem afholder udgifter til medicin, hjælpemidler, briller, kontaktlinser, Kugledyne osv.
 • Forsikring – Hvilken forsikringer skal tegnes ift. plejebarnet.
 • Hvem afholder udgifter til forsikringer.
 • Pension – Indbetaler kommunen til din pensionsopsparing, eller vil de udbetale et ekstra vederlag, så du selv kan indbetale til din/jeres pensionsopsparing. 
 • Supervision – Eks-/internt, evt. selvvalgt psykolog – hvor ofte og hvem afholder udgifterne? 
 • Kurser – uddannelse og efteruddannelse. Hvordan og hvem afholder udgifterne?
 • Opsigelse – Hvor lang opsigelsesperiode giver kommunen. PLF anbefaler en opsigelsesperiode på min. 3. måneder.
 • Ferie – De fleste plejefamilier afholder ferie med deres plejebørn.
  Husk, plejefamilier er underlagt ferieloven, og du har samme rettigheder som alm. lønmodtager. Du har derfor ret til at afholde alt din ferie uden plejebarnet.
 • Ferietilskud – Hvor mange kr. får plejebarnet i ferietilskud. Eks. rejser, campingture osv.
 • Pas – Sikre dig, at du kan få pas til plejebarnet også uden forældrenes samtykke. Hvem afholder udgifterne til Pas?
 • Blå sygesikring kort – Sikre dig, at sagsbehandler sørger for at bestille det ”Blå sygesikringskort” til plejebarnet hos Udbetaling Danmark.
 • Rejsebevis – Sikre dig, at du kan få et rejsebevis til plejebarnet, så du er sikret når du rejser rundt i andre lande med plejebarnet.
 • Kørsel – Hvem afholder udgifterne til kørsel/brændstof, eks. til og fra skole? Mange plejebørn går i speciale tilbud som ofte ligger uden for dit/jeres nærområde.
  Hvad får du kørselsgodtgørelse for og til hvilken takst?
 • Kriseberedskab – Vær nysgerrig på om kommunen har et kriseberedskab som de stiller til rådighed hvis der i jeres plejefamilie opstår akut-/kritiske sygdom og i værste tilfælde dødsfald i familien (ægtefælde og biologiske børn) Vigtigt, at kommunen har en tydelig plan for hvordan de vil aflaste plejefamilien og plejebørnene i sådan en situation.

PLF’s råd
Sørg for at lave klare aftaler om din løn- / arbejdsforhold og sørg for at have dem alle på skrift. Hvis det ikke er muligt i den oprindelige kontrakt, så er det muligt at få lavet en tillægskontrakt/bilag.

VIGTIGT – Lad ALDRIG dit kommende plejebarn flytte ind, før kontrakten er underskrevet af begge parter og før i har modtaget en handleplan på plejebarnet. Først når du har underskrevet kontrakten og Handleplanen er i ”hus”, er du klar til at modtage dit/jeres plejebarn.

Vi i Bestyrelsen ønsker dig pøj, pøj og god forhandling.
Plejefamiliernes Landsforening (PLF)

Ved spørgsmål;
Kontakt PLF – Plejefamiliernes Landsforening Tlf.:69 144 441 (Telefontid:9.00-12.30) Fagforening for og af plejefamilier