PLF’s høringssvar på Vejle Kommunes ”Gennemsnitsmodel” for honorering af plejefamilier

Skrevet af PLF

januar 5, 2020

Fagforeningen Plejefamiliernes Landsforenings høringssvar på Vejle Kommunes ”Gennemsnitsmodel” for honorering af plejefamilier

Kære Vejle kommune, mange tak for at have fået muligheden for at besvare Vejle kommunens udkast til gennemsnitsmodel for alle vores medlemmer rundt om i Danmark.

Vi er meget glade for, at Vejle kommune har taget sig tid til at fremsende udkastet til gennemsnitsmodellen til PLF.

Generelt er vi i PLF tilfredse for den udvikling og progression omkring plejefamilier som vi oplever i Danmark både politisk og rundt i kommunerne. PLF har været i tæt dialog med KL samt socialminister omkring KL’s anbefaling af en gennemsnitsmodel samt de lovforslag som introduceredes i sommer kaldet mere kvalitet i plejefamilier. Vi er af den opfattelse, at uddannelse skal understøtte arbejdet som plejefamilie for at sikre den bedste understøttelse af børnenes behov. Ligeledes er det selvfølgelig også nødvendigt, at kommunen tager det fornødne ansvar omkring anbringelsen under hele anbringelsens forløb.

Nedenfor vil vi gerne stille spørgsmål ved følgende formuleringer i Vejle Kommunes gennemsnitsmodel:

1: ”Gennemsnitsmodel”

PLF er enig med Vejle Kommune i deres fortolkning af KL’s anbefaling til en gennemsnitsmodel, hvor honoreringen kun kan forhandles op, og dette kun i særlige tilfælde. PLF er ikke enige i Vejle kommunes ønske om at lave en supplerende ydelse, der kan anvendes, såfremt plejefamilien i en indledende fase ikke kan have beskæftigelse uden for hjemmet. (Som nævnt under ”Organisering af vederlagsfastsættelse”) Herved omgår man intentionerne for at indføre en gennemsnitsmodel. Også de første måneder og år er en del af anbringelsestiden og bør selvfølgelig være indregnet i gennemsnitsmodellen og dermed honoreringen for den enkelte plejefamilie.

2: ”Fire trin i modellen”

PLF er ikke enig med Vejle Kommunes oplæg til 4 vederlagstrin. Herunder især, at man har det laveste trin på 3 vederlag, hvor PLF mener det er urealistisk at anbringe et barn hos en plejefamilie til 3 vederlag med det ansvar-, arbejde- og nødvendige oplægninger af familiens hverdag, der følger.

PLF’s forslag til 4 vederlagstrin, (såfremt antallet bliver 4):

Gruppe et skal ligge på 17.000 kr. (4 vederlag)
Gruppe 2 på 21.500 kr. (5 vederlag)
Gruppe 3 på 30.000 kr. (7 vederlag)
Gruppe 4 på et vurderingsgrundlag (9 eller flere vederlag)

PLF ser dog ingen problemer i, at anvende ”alle” trinene fra 4 – 9/> vederlag. Derved gives der mulighed for at nuancere den enkelte plejeopgave.

3: ”Organisering af vederlagsfastsættelse”

Som nævnt under ”Gennemsnitsmodel” er PLF ikke enige i muligheden for at lave en supplerende ydelse. At man eksempelvis påpeger muligheden for at bruge ”supplerende ydelse” ved multiple handicaps virker som et forsøg på at omgå intentionerne ved en gennemsnitsmodel. Multiple handicaps forsvinder ikke med tiden. Det er muligt, at en plejefamilie i deres arbejde løbende opnår ”fordele” ved rutiner o.l., men dette skal vel ikke komme dem til last i honoreringen efter en gennemsnitsmodel.

4: ”Økonomi”

Såfremt man ønsker en omkostningsneutral gennemsnitsmodel, kan man med fordel vælge modellen med alle trin fra 4-9 vederlag. Som nævnt giver det muligheden for at tilgodese nuancerne i de enkelte plejeopgaver. Samtidig der det næppe rimeligt, at nogle plejefamilier skal gå ned i honorering, samtidig med andre kan gå op, for kommunen derved opnår en udgiftsneutral model.

Plejefamiliernes Landsforenings anbefalinger til forbedringer af Vejle Kommunes gennemsnitsmodel.

Der er en række andre tiltag som Vejle kommune burde overveje at inkludere i deres gennemsnitsmodel, især for at sikre den fremtidige rekruttering af plejefamilier.

Pensionsordning med Sampension – PLF har udviklet en arbejdsmarkedspensionsordning i samarbejde med Sampension og Serviceforbundet. Pensionsaftale behøver ikke koste Vejle kommune noget, men giver store fordele for den enkelte plejefamilie, som i dag ikke har de samme muligheder for en arbejdsmarkedspension og sundhedsforsikring, som de øvrige ansatte på offentlige- og private arbejdspladser.

At tilbyde jeres nuværende- og nye plejefamilier en mulighed for at blive efteruddannet. Det koster max. 7000 kr. hvert halve år og I behøver ikke at bruge omkostninger på temadage i perioden hvor I tilbyder PUP uddannelsen. Alle ufaglærte deltager i øvrigt gratis, idet uddannelsen kører i AMU-regi. Derfor er det ”kun” plejefamilier med en bachelor-uddannelse eller højere som man skal betale for.

Klare linjer omkring kritisk sygdom. Hvordan kan og vil Vejle Kommune hjælpe plejefamilier i forbindelse med en plejeforældres kritiske sygdom.

Klare linjer omkring kørsel

Klare linjer omkring feriekompensation, hvad kan og vil man i Vejle kommune kompenserer for. Er ophold på campingplads og eget sommerhus også ferie? En let formular som indsendes til kommunen vil hjælpe mange plejefamilier.

På vegne af Plejefamilier i hele Danmark

Med venlig hilsen
Thomas Vorre
05. januar 2020
Thomas Vorre