Praktiske oplysninger:

Herunder finder du svar på nogle af de spørgsmål du kunne have. Du er også velkommen til at sende dine spørgsmål til PLF på mail: admin@plejefamilierne.dk

Hvem kan deltage
Alle medlemmer af PLF.

Tilmelding:
Du ser i kataloget en oversigt med de enkelte kurser samt datoer, og finder så "kviknummre" som du skriver ned. Dette nummer skal du bruge i forbindelse med tilmeldingen. Tilmelding foregår via http://efteruddannelse.dk.

Og hvorfor skal jeg måske betale?
Plejefamiliernes Landsforening og de tre professionshøjskoler UCC, VIA og UC Syd har i samarbejde lavet en uddannelse for plejefamilier: Professionshøjskolernes Uddannelse for Plejefamilier PUP.
Der er stor søgning til uddannelsen som er opbygget af Pædagogiske ArbejdsMarkedsUddannelser (AMU).
Det betyder også, at uddannelsen er gratis for dem der tilhører AMU målgruppen.
AMU- målgruppen er deltagere med en erhvervsuddannelse eller ufaglærte.
Vi får mange henvendelse fra plejefamilier, der er uddannede pædagoger, lærere, socialrådgivere, akademikere med flere, der er skuffede over at de skal betale for deltagelse på uddannelsen.
Det er vi også kede af. Vi ved godt, at selvom man er uddannet pædagog, lærer med mere, er der et stort behov for efteruddannelse i forhold til at være plejefamilie.
Begrundelsen hænger sammen med den overordnede uddannelsestænkning der er i Danmark.
Det er sådan i Danmark, at man ikke kan deltage i en ArbejdsMarkedsUddannelse uden deltagerbetaling, når man i forvejen har en højere uddannelse, selvom denne er inden for et andet felt. Dette gælder eksempelvis også HF, hvor man ligeledes skal betale fuld pris for at følge et enkeltfag, såfremt man har en højere uddannelse.
Vi forsøger fra PLF og Professionshøjskolerne at være i dialog med kommunerne og anbefaler dem at støtte op omkring uddannelsen også for plejefamilier med en mellemlang eller videregående uddannelse. Og vi anbefaler dig om at søge din kommune om at betale kursusafgiften.
PLF og Professionshøjskolerne er desuden i gang med at undersøge hvilke muligheder, der er for de plejefamilier, der i forvejen har en mellemlang eller videregående uddannelse.

Er der mad på kurserne?
Nej det er selvforplejning, der er dog på enkelte af skolerne en kantine hvor du kan købe forplejning.
Du er selvfølgelig velkommen til selv at medbringe drikkevarer og mad til dagen. Øvrige steder skal du selv medbringe forplejning, hvis andet ikke er aftalt.

<B<Transport:
Transport er for egen regning.