Svar på nogle praktiske spørgsmål angående PUP

Herunder finder du svar på nogle af de spørgsmål du kunne have. Du er også velkommen til at sende dine spørgsmål til PLF på mail: admin@plejefamilierne.dk

Hvem kan deltage
Alle plejefamilier.

Tilmelding:
Du tilmelder dig på www.efteruddannelse.dk . I PUP-folderen 2020 er der på bagerste side under praktiske oplysninger en oversigt over skolerne og deres udbud af PUPuddannelsen . Her kan du se kviknummeret på uddannelsen på det hold du ønsker at deltage. Kviknummeret skrives i søgefeltet på www.efteruddannelse.dk  og du følger herefter anvisningerne.

Og hvorfor skal jeg måske betale?
Det betyder også, at uddannelsen er gratis for dem der tilhører AMU målgruppen.
AMU- målgruppen er deltagere med en erhvervsuddannelse eller ufaglærte.


Vi får mange henvendelse fra plejefamilier, der er uddannede pædagoger, lærere, socialrådgivere, akademikere med flere, der er skuffede over at de skal betale for deltagelse på uddannelsen.
Det er vi også kede af. Vi ved godt, at selvom man er uddannet pædagog, lærer med mere, er der et stort behov for efteruddannelse i forhold til at være plejefamilie.
Begrundelsen hænger sammen med den overordnede uddannelsestænkning der er i Danmark.
Det er sådan i Danmark, at man ikke kan deltage i en ArbejdsMarkedsUddannelse uden deltagerbetaling, når man i forvejen har en højere uddannelse, selvom denne er inden for et andet felt. Dette gælder eksempelvis også HF, hvor man ligeledes skal betale fuld pris for at følge et enkeltfag, såfremt man har en højere uddannelse.
Vi forsøger fra PLF og Professionshøjskolerne at være i dialog med kommunerne og anbefaler dem at støtte op omkring uddannelsen også for plejefamilier med en mellemlang eller videregående uddannelse. Og vi anbefaler dig om at søge din kommune om at betale kursusafgiften.
PLF og Professionshøjskolerne er desuden i gang med at undersøge hvilke andre efteruddannelsesmuligheder, der er for de plejefamilier, der i forvejen har en mellemlang eller videregående uddannelse.

Er der forplejning på kurserne?
Nej det er selvforplejning, der er dog på enkelte af skolerne en kantine hvor du kan købe forplejning.
Du er selvfølgelig velkommen til selv at medbringe drikkevarer og mad til dagen.