Efteruddannelse af Plejefamilier.

PUP en landsdækkende uddannelse for plejefamilier

Plejefamiliernes Landsforening har, sammen med Professionshøjskolerne UC SYD, VIA og ZBC indgået et samarbejde for at styrke uddannelse af plejefamilier.

Ønsket er at etablere et længerevarende uddannelsesforløb med særlige muligheder for fordybelse, bearbejdning og afprøvning af viden.

Uddannelsesforløbet er kompetencegivende i forhold til tillidserhvervet: at være plejeforælder.

Samarbejdet betyder, at der udbydes én fælles, national uddannelse over hele landet med et uddannelsesbevis, der kvalitetsstempler på tværs af kommunegrænser.

Nye uddannelsessteder 2020 - Viborg, Odense, Slagelse, Køge, Roskilde Horsens og Sønderborg, Aalborg

Målgruppe
Målgruppen er nye som erfarne plejefamilier, almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier eller specialiserede plejefamilier, aflastningsfamilier, netværksplejeforældre, netværksaflastningsfamilier.