Sådan bruger du vores mentorordning

PLFs Mentor ordning

Skrevet af PLF

marts 4, 2024

PLF har et korps på 16 mentorer, som er klædt på til mentoropgaven af PLF. En mentor kan hjælpe en kollega, som står med en kattepine eller udfordring, der opleves som meget belastede, men som ikke kan betragtes som en medlemssag.

Har du behov for mere hjælp, så brug vores mentorordning

En mentor kan være erfaren kollega, som er god til at lytte. En mentor kan give dig sparring. En mentor kan være en kritisk ven, som hjælper dig med at finde vej ud af din bekymring og udfordring og reflekterer sammen med dig over en vanskelige situation.

En mentor kan hjælpe dig, når du har brug for støtte, sparring og kollegial supervision.

Her er nogle eksempler på, hvad du kan tale med mentor om:

  • hvad skal jeg være opmærksom på som ny plejefamilie
  • hvordan takler jeg plejebarnets vanskeligheder og vores hverdag
  • hvordan skal plejebarnets samspil med andre medlemmer af plejefamilien være (egne biologiske børn)
  • hvordan samarbejder vi med plejebarnets biologiske familie
  • hvordan sikrer vi, at plejebarnet trives i børnehave eller skole – samarbejde med andre professionelle (pædagoger, lærere osv.)
  • hvordan samarbejder vi med kommunen – også når samarbejdet er svært, og vi ikke føler os set eller hørt af kommunen
  • hvordan skal plejebarnets hjemgivelse ske, og hvad det gør ved os
  • hvordan er jeg og min partner som plejefamilie, og hvad det gør ved vores parforhold
  • hvordan kan vi samarbejde med tilsynet – når tilsynsbesøget giver os stress

Har du oplevet Clean Cut, kan du få krisehjælp af autoriseret psykolog, som PLF har et samarbejde med, og du kan også tale med en mentor om det, der er sket

Vi håber, at du gør brug af vores mentorordning, når du har brug for hjælp.

Du kan også bruge vores mentorordning ved siden af din sagsbehandling med en af vores faglige konsulenter.

Sagsbehandling af vores faglige konsulenter omfatter ikke kollegial sparring.

Ring til vores medlemstelefon 69144441 og blive videreformidlet til vores mentorkoordinator.