Sådan ringer du til medlemstelefonen og får den bedste service

Skrevet af PLF

februar 19, 2023

En stor del af PLF’s arbejde går med at hjælpe medlemmerne.

Den første kontakt er ofte via medlemstelefonen.

Her kan du læse, hvordan medlemstelefonen virker.

I PLF har vi et højt serviceniveau til vores medlemmer. Det sker blandt andet via medlemstelefonen på 69 144 441 mellem 09.00 – 12.30 på hverdage eller på mail: kontakt@plejefamilierne.dk

Her kan du komme lidt bag om medlemstelefonen

  • Din første kontakt med PLF er enten over vores medlemstelefon eller vores kontaktmail. De fleste medlemshenvendelser sker via vores telefon.

  • PLF’ s modtagerteam på 7 mennesker fra bestyrelsen passer på skift telefonen på hverdage. Vi er glade for den personlige kontakt og glæder os til at modtage dit opkald.

  • Din henvendelse handler typisk om: Information vedrørende et konkret emne eller en konkret problemstilling, som handler om dit arbejdsforhold.

  • Medarbejderen i modtagerteamet vurderer din henvendelse og kan hjælpe dig lige nu og her. Drejer din henvendelse sig om komplekse problemstillinger, vurderer medarbejderen i modtagerteamet, hvorvidt der er behov for hjælp af en af PLF’ mentorer, eller om din henvendelse er en konkret sag, hvor en af vores 4 faglige konsulenter skal kobles på.

  • Vores faglige konsulent får dine kontaktoplysninger og oplysninger om din henvendelse, og derefter kontakter konsulenten dig.

Vi prioriterer sagerne

I PLF har vi en prioriteret rækkefølge for, hvor hurtigt der skal svares på en henvendelse:

  1. Det siger sig selv, at de sager, hvor plejefamilien står i for eksempel at miste godkendelsen eller få fjernet et plejebarnet, har højeste prioritet.

  2. Derefter kommer samarbejdsvanskeligheder med kommunen/tilsynet og brud på aftaler

  3. Lønforhandlinger og kontraktforhandling

Når din sag er afsluttet, kan du kontakte medlemstelefonen med en ny sagHvis der opstår noget nyt, efter din sag er afsluttet, så skal du igen kontakte medlemstelefonen.Du skal ikke selv kontakte vores faglige konsulenter. Når du har kontaktet medlemstelefonen med en ny sag, vurderer vi, hvilken form for hjælp du har brug for, og hvem af vores faglige konsulenter, der er bedst til at bistå dig.Så med andre ord: Hvis du for eksempel har fået hjælp af Sandra eller Morten, og din sag er afsluttet, skal du henvende dig til medlemstelefonen, hvis du har brug for hjælp igen. Det er vigtigt at huske på, at vores konsulenter er ikke dine private konsulenter.Vi beder dig om at være solidarisk med de kollegaer, som lige nu har brug for konsulentbistand, så de faglige konsulenter kan koncentrere sig om dem.Vi har opgjort vores sagsbehandling bare for 2022 – det viser sig, at vi ført sager for hvert 7. medlem.