Sådan samarbejder du med daginstitution og skole

foto; shuttelstock

Skrevet af PLF

juni 21, 2022

Som plejeforældre til et barn i daginstitution, skole og SFO er du en vigtig samarbejdspartner for pædagoger og lærere.

Få gode råd af PLF

Børn i plejefamilier har ofte flere og tungere udfordringer end andre børn, når de starter i daginstitution eller skole.

Som plejeforældre til et barn i daginstitution, skole og SFO er du en vigtig samarbejdspartner for pædagoger og lærere.

Her er PLF’s erfaringer

Det er vigtigt at have en åben og gensidig information med daginstitutionen og skolen om alt det, der er relevant i barnets hverdag.

Dette kan være informationer vedrørende forhold om anbringelsen, samvær, plejebarnets biologiske familie og selvfølgeligt forhold, der vedrører plejefamilien, som for eksempel et nyt plejebarn i plejefamilien, eller afbrud af anbringelsen af plejesøskende, eller alvorlig sygdom i plejefamilien.

Der er behov for en mere helhedstænkende indsats omkring plejebørn, hvor man tilgodeser plejebarnets kognitive potentiale og samtidig ved, hvilket følelsesmæssige og sociale udviklingsniveau, plejebarnet har med sig. Ofte underkendes plejebarnets traumer, og begrebet re-traumatisering er desværre meget sjældent en del af en fælles handleplan eller udviklingsstrategi.

PLF har erfaringer med, at det kan være en stor stressfaktor i plejefamilien, hvis barnet ikke trives i daginstitution eller skole. Det, der tit følger med, når plejebarnet mistrives, er, at samarbejdet om plejebarnet opleves som utilstrækkeligt, respektløst og svært.

Det skal du huske som plejeforælder

Vi plejeforældre er ofte meget dygtige til vores arbejde med plejebarnet, men kan møde pædagoger og lærer med manglende interesse og dermed manglende viden om plejebarnets generelle vilkår.

Plejeforældre kan også møde manglende faglighed i børnehave og skole og manglende interesse i, hvordan plejefamilien arbejder med plejebarnet, og hvad der virker.

Her er PLF’s anbefalinger

  • Få hjælp til dialog med jeres ældre plejebarn om, hvorfor skole og uddannelse er vigtig
  • Orienter sagsbehandler og familieplejekonsulent, hvis plejebarnet ikke vil i skole, og få hjælp fra anbringelseskommunen til samtaler med jeres plejebarn og samarbejde med skolen
  • Få hjælp til af jeres supervisor til at sætte ord og begreber på jeres pædagogiske og psykologiske kontekst i jeres daglige arbejde med plejebarnet. Dette kan bruges til forberedelse af møder med daginstitution og skole.
  • Tag jeres supervisor – det kan være jeres behandler, supervisor fra kommunen eller specialiseret psykolog – med til samarbejdsmøder med daginstitution eller skolen
  • Bed PPR og daginstitution og skole om sammen med jer at udarbejde en fælles handleplan, hvor der er forståelse for en helhedsorienteret indsats omkring jeres plejebarn
  • Kontakte PLF’s mentorordning for at få rådgivning og hjælp til samarbejde med daginstitutionen og skolen.