Sommerkursus for plejefamilier
-arrangeret af PLF

PLF´s Sommerkursus er et efteruddannelsesprogram for plejefamilier, hvor voksne og børn deltager, og som af kommunerne kan anvendes til dels at opkvalificere deres plejefamilier, dels opfylde Servicelovens krav om årlige uddannelsesdage til plejefamilier

Formål

Formål
Formålet med Sommerkurset er, at plejefamilierne gennem faglige oplæg fra kapaciteter på børneområdet og ved kollegiale drøftelser med andre plejefamilier får højnet deres faglige niveau gennem relevant efteruddannelse.

Formålet er endvidere at gøre plejefamilierne stærkere, så de står bedre rustet og kan håndtere de mere og mere komplekse problemstillinger, kommunerne har brug for at plejefamilierne løfter, og samtidig overleve som familie.

Samtidig skal et parallelt program for de anbragte børn give dem nogle gode oplevelser sammen med andre børn i samme livssituation som dem selv og give dem muligheden for at opbygge personlige netværk, samt modtage programlagt undervisning.

Alt sammen organiseret, så plejefamilier og børn er af sted sammen og er i en vekselvirkning mellem opdelte aktiviteter og fælles aktiviteter.

Kursusform

Sommerkurset er et internatkursus og afholdes i naturskønne omgivelser.
I år på Sct. Knudsborg der har en ubeskrivelig unik beliggenhed – med strand ved Båringvig / Kattegat - Danmarks bedste havfiskeri, og en fantastisk badestrand.

Sct, Knudsborg danner rammerne for indkvartering, undervisning, afslapning/hygge, masser af aktivitets tilbud og ”kollegialt samvær”.
Vi har, igen, Fyns bedste ”madmor” som fremtryller de mest vidunderlige retter. Alt så vidt muligt økologisk og hjemmelavet.

Hvis vejret arter sig fra sin bedste side er der der masser af udendørs aktiviteter herunder lækker pool.

Programmet for de voksne er sammensat, så der i dagtimerne er faglig input og drøftelser og fra om eftermiddagen og til børnene skal i seng er fælles aktiviteter for børn og voksne.
Herefter er der ”voksentid” med kollegialt samvær kombineret med oplæg.

Der er udarbejdet et særligt program for børnene, hvor der er masser af frisk luft, ture, oplevelser, leg, sang og musik, diverse aktiviteter og ikke mindst lækker og sund mad.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle plejefamilier, plejebørn og egne børn og er åbent for såvel medlemmer af PLF som ikke medlemmer.

Alle deltagere modtager kursusbevis på mail

Program 2018

PLF sommerkursus 2018 I Sct. Knudsborg 2. – 6. juli 2018

”HVORDAN PASSER VI PÅ OS SELV SOM PLEJEFAMILIE, MED FOKUS PÅ EGNE BØRN OG BØRNEBØRN.”

Tema og kursusindhold

Som vanligt tager PLFs sommerkursus udgangspunkt i, hvordan vi som plejefamilier kan restituere og passe på os selv som plejefamilier, så vi fortsat kan levere den ydelse og det engagement, der skal til, for at de børn og unge, der er anbragt hos os, gives de bedste muligheder i deres liv.

Som plejefamilier er vores indsats dels baseret på en faglig viden og engagement dels på den personlige indsats fra vores familier i bred forstand.

Det stiller særlige krav til den måde, vi strukturerer vores familieliv og til den måde, hvorpå vi lader op og sikrer, vi stadig har overskud i hele familien.

Det er ikke nogen hemmelighed, at der ikke har været en tilgang af nye unge plejefamilier i et antal, der har kunnet imødekomme kommunernes behov for plejefamilier.

Som konsekvens heraf er vi som plejefamilier blevet ældre i gennemsnit og også ret små børn anbringes i plejefamilier, der er nået ud over den alder, hvor man normalt har hjemmeboende børn i den aldersgruppe.

Det betyder samtidig, at vi som plejefamilier ikke alene har vores egne biologiske børn at forholde os til ved siden af vores plejebørn, vi er også nået til en alder, hvor vi i stigende grad også er blevet bedsteforældre.

Som plejeforældre har vi pludselig fået endnu en ny rolle lagt oven i dem vi har i forvejen, og som vi skal forholde os til.

Vi har fra PLFs side derfor valgt det overordnede tema; ”HVORDAN PASSER VI PÅ OS SELV SOM PLEJEFAMILIE, MED FOKUS PÅ EGNE BØRN OG BØRNEBØRN.”

Program

(Ret til programændringer forbeholdes)

Mandag d. 2. juli

Kl. 13-15 Fælles Ankomst om indkvartering

Kl. 15.00 Fælles Eftermiddagstraktement og velkomst og praktisk info ved Merete.

Kl. 16.00 Fælles Introduktion af børnepassere samt navnelege i grupperne.

Kl. 17.00 Fælles Fri

Kl. 18.00 Fælles Middag.

Kl. 19-22 Voksne Velkomst ved formand PLF Thomas Vorre Grøntved samt spørgsmål til PLF.

Aftentraktement. Der indlægges pause til putning af børn.

Evt. debat med politiker 

Tirsdag d. 3. juli

Kl. 8 – 9  Fælles Morgenmad

Kl. 8.30 – 9.00 Børn Opstart i børnegrupper

Kl. 9 – 15 Børn Aktiviteter i børnegrupperne

Kl. 9 – 12 Voksne Undervisning v/ Lasse Gulstad

Kl. 12 – 13 Voksne Frokost

Kl. 13 – 15 Voksne Undervisning v/ Lasse Gulstad

Kl. 15 – 15.30 Fælles Kaffe, te og kage

Kl. 16 – 18 Fælles Frivillige aktiviteter

Kl. 18 – 19 Fælles Middag

Kl. 19 – 22 Voksne Tøj * ”bytte, køb, salg” og networking 

Aftentraktement. Der indlægges pause til putning.

Onsdag d. 4. juli

Kl. 8 – 9 Fælles Morgenmad

Kl. 8.30 – 9.00 Børn Opstart i børnegrupper

Kl. 9 – 15 Børn Aktiviteter i børnegrupperne

Kl. 9 – 12 Voksne Undervisning v/ Gitte Erbs

Kl. 12 – 13 Voksne Frokost

Kl. 13 – 15 Voksne Undervisning v/ Gitte Erbs

Kl. 15 – 15.30 Fælles Kaffe, te og kage

Kl. 16 – 18 Fælles Frivillige aktiviteter, bl.a. Strandtur

Kl. 18 – 19 Fælles Middag

Kl. 19 – 22 Voksne Networking

Aftentraktement. Der indlægges pause til putning.

Torsdag d. 5. juli 

Kl. 8 – 9 Fælles Morgenmad

Kl. 8.30 – 9.00 Børn Opstart i børnegrupper

Kl. 9 – 15 Børn Aktiviteter i børnegrupperne

Kl. 9 – 12 Voksne Undervisning v/ Lola Jensen

Kl. 12 – 13 Voksne Frokost

Kl. 13 – 15 Voksne Fri

Børn undervisning v/ Marianne List og unge fra Projekt Netværk

Kl. 15 – 15.30 Fælles Kaffe, te og kage

Kl. 16 – 18 Fælles Frivillige aktiviteter

Kl. 18 – 19 Fælles festmiddag, 

uddeling af kursusbeviser.

Kl. 20 – 23 Voksne Højlunds forsamlingshus med PLFs bestyrelse

Aftentraktement, der indlægges pause til putning.

Fredag d. 6. juli

Kl. 8 – 9 Fælles Morgenmad

Kl. 9 – 10 Fælles Pakke sammen. Farvel og kom godt hjem.

 

Der tages forbehold for eventuelle ændringer i programmet.

* Tøj er dyrt og børn vokser hurtigt! - så medbring tøj som børn eller du selv er vokset ud af/blevet træt af og køb og byt dig til ”nytbrugt” tøj.