Barnets Lov – og det sorte hul i lovgivningen

Barnets Lov – og det sorte hul i lovgivningen

Hvordan vil politikerne på Christiansborg sørge for, at kommunerne overholder lovgivningen og har barnets tav i fokus i alle deres afgørelser? Der tales meget om barnets og den unges retssikkerhed, og med Børnene Først og Barnets Lov menes det politiske niveau....