Brunch og FASD, Holbæk

september 26, 2024 10:00 - 13:30 Sportsbyen Holbæk, Sports Alle 1, 4300 Holbæk

Med afsæt i nedenstående principper, vil vi via undervisning og dialog, udfolde disse gennem praksisrelaterede eksempler. Vi vil fremhæve betydningen af sanseintegrerende aktiviteter i forhold til at bevare funktionsniveau hos det enkelte barn/ung, samt uddybe de vigtigste handlinger i forhold til en relations opbyggende praksis. I oplægget indgår også betydningen af tværfagligt samarbejde omkring målrettede indsatser for målgruppen.

Vores vigtigste principper for en målrettet indsats er:

• Identificer årsager til barnet kan fremstå uroligt, uopmærksomt eller ukoncentreret
• Tænk i rutiner og struktur – hver dag!
• Visualiser tid, rutiner og struktur selvom dagen har den samme struktur, og gør den personlig.
• Fjern unødige stimuli ved at skærme barnet både visuelt og auditivt. Vær især opmærksom på støjniveau
• Afslut aktiviteter i tide, dvs. FØR barnet bliver overstimuleret
• Repræsenter tryghed ved at bruge en rolig stemme. Beskeder gives tilpasset, korte og af en kendt voksen, som barnet møder hver dag.
• Vær nærig med ordene – et kort ’ja’ eller ’nej’ kan have en positiv pædagogisk effekt frem for lange forklaringer
• Forbered barnet på alle overgange i løbet af en dag, fx mellem aktivitetsskift, skift i rutine mv.
• Iværksæt, evaluer og juster løbende tiltag svarende til barnets trivsel, udvikling og funktionsniveau.
• Begræns valgmuligheder for barnet og den unge – fx ved at tilbyde valg mellem to aktiviteter og kun få gange på en dag. Der vil være børn i målgruppen, der ikke er i stand til at vælge, og du træffer valget for dem.

  • Understøt regulering af adfærd
  • Understøt et søvnmønster
  • Understøt gode spisesituationer
  • Understøt udvikling af motoriske færdigheder
  • Skab en forudsigelig og tryg hverdag i dagtilbud
  • Understøt udvikling af venskaber
  • Skab et godt læringsmiljø i skolen
  • Planlæg systematisk alle skift
  • Skab vellykket overgang til det. 18. år

Torsdag 26. september 2024, kl 10:00 – 13:30

Sportsbyen Holbæk, Sports Alle 1, 4300 Holbæk

Tilmelding: https://3075.foreninglet.dk/memberportal/subscribe/index/132215