Generalforsamling 2023

marts 8, 2023 13:12 Blommenslyst kro, Middelfartvej 420, 5491 Blommenslyst

Generalforsamling 2023

Lørdag den 25. marts 20232, 10.00 – 15.30

Morgenbuffet kl. 9.30-10

Frokost kl. 12

Kaffe og kage kl. 14

Blommenslyst kro, Middelfartvej 420, 5491 Blommenslyst

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senes fredag den 10. marts 2023. Forslag kan sendes til formand Inge Neander på ine@plejefamilierne.dk

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere og referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Godkendelse af fagforeningens regnskab.
 5. Fastsættelse af fagforeningens kontingent.
 6. Fastsættelse af formandens-, næstformandens- og bestyrelses- medlemmernes honorar. (kun ved ændringer)
 7. Foreningens stilling til principielle spørgsmål på børne- og unge- området, samt foreningens fremtidige virke.
 8. Indkomne spørgsmål og forslag

 

 1. Valg i henhold til vedtægter:
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant:
   • På valg for 2 år som ordinært bestyrelsesmedlem er Vera Perino, der modtager genvalg.
   • På valg for 2 år som ordinært bestyrelsesmedlem er Morten Von Enoch, der modtager genvalg.
   • På valg for 2 år som ordinært bestyrelsesmedlem Jacob Danholt Hanen, der modtager genvalg.
   • På valg for 2 år som ordinært bestyrelsesmedlem er Nicolai Marslev, der modtager genvalg
   • Valg af ordinært bestyrelsesmedlem for 2 år, vakant
   • På valg for 1 år ordinært bestyrelsesmedlem Paul Erik Planitzer ønsker at udtræde af bestyrelsen før tid.

 

 • Valg af revisor, på valg er Claus Larn. Udgår
 • Valg af revisorsuppleant, på valg er Lars Ritz – modtager ikke genvalg.

 

HUSK:  Tilmelding til generalforsamlingen på https://3075.foreninglet.dk/memberportal/subscribe/index/109112

Du kan også tilmelde dig på vores medlemstelefon +45 69 144 441

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

Plejefamiliernes Landsforening