Grundlæggende Autismeforståelse

maj 31, 2023 09:30 - 15:00 Nøddelunden 1 5580 Nr. Aaby

Vi har indgået et samarbejde med Autismecenter Fonden Asgaard om en kursusdag hos dem i deres lokaler i Nørre Aaby på Fyn

onsdag d. 31. maj fra 9.30-15.

Kurset er grundlæggende autismeforståelse og pga begrænsede pladser, så vil medlemmer med børn med autisme diagnose have fortrinsret og dette skal oplyses ved tilmelding, som sker via link nedenfor.

Om kurset: Hverdagen med autisme kan være både ressourcekrævende og udfordrende. Vanskelighederne kommer måske til udtryk i bestemte sammenhænge, hvor de sociale forventninger og krav i omgivelserne stiger.

Men hvad er det for udfordringer man ofte har, når man er født med autisme?

Og hvordan kan man kompensere for dem?

Kurset omhandler emner som:

👉Sanseforstyrrelse

👉Komorbiditet

👉Stress

👉Energiforvaltning

👉Eksekutive funktioner

👉Central kohærens

👉Motivation

👉Livskvalitet

👉Konkrete forslag til kompenserende tiltag

Der vil som vaneligt være forplejning.

Tilmelding via link👇

https://3075.foreninglet.dk/memberportal/subscribe/index/108349