Kursus: Barnet før diagnosen

november 30, 2023 09:00 - 15:00 Kristianslundsvej 2, 5400 Bogense Mødested: Bogense Hallens cafe

Kursusdag om barnet før diagnosen d. 30/11-2023 kl. 9-15

Hvordan kan vi forstå vores børn, og hvad de inviterer os til. Hvordan ser vi bag om børns diagnoser uden at tilsidesætte diagnosernes effekt på vores børns adfærd? Mange børn med diagnoser har andre udfordringer med i rygsækken, så som omsorgssvigt og traumer. Hvordan påvirker dette trivsel og hvordan kan vi inddrage denne viden i vores bestræbelse på, at skabe de bedste rammer for de børn, som har allermest brug for det.

Dagen afrundes med mulighed for spørgsmål og sparring.

Programmet

Kl. 9.00-9.30 Brunch og kaffe
Kl. 9.30-10.30 Oplæg – At se børns invitationer
Kl. 10.30-10.45 Pause (stadig brunch og kaffe på bordet)
Kl. 10.45-11.45 Oplæg – Mentalisering, hvordan kan vi arbejde med dette hos børn
Kl. 11.45-12.15 Strække ben pause
Kl. 12.15-13.30 Omsorgssvigt og diagnoser
Kl. 13.30-14.00 Kaffe og kage
Kl. 14.00-15.00 Cases og sparring

Selvstændig konsulent og ADHD-coach v/ Ljungdalh.dk

Pernille Ljungdalh er certificeret ADHD-coach ved Cognitive Centre of Canada og har arbejdet som projektleder og konsulent med børn, unge og familier, som har ADHD/ADD inde på livet. Hun har faciliteret gruppeforløb for unge og for forældre til børn med ADHD/ADD med fokus på mestring.

Hun har en baggrund indenfor psykologi og en kandidat i folkesundhedsvidenskab, og har ligeledes beskæftiget sig med psykiatrisk forskning i forhold til mennesker med flere diagnoser. Hun er i gang med efteruddannelse som psykoterapeut ved Systemisk Institut for Familieterapi.

Tilmelding:

https://3075.foreninglet.dk/memberportal/subscribe/index/122558