Kursus: Barnets Lov, Brønderslev

maj 22, 2024 08:30 - 15:00  Elmevej 124, 9700 Brønderslev
Kom til kursus om Barnets lov med Bente Adolphsen, Lektor, Cand. Jur.
I kurset kommer vi ind på alle disse emner og dykker særligt ned i de vigtigste lovændringer:
 
Børnene Først, Lovens opbygning og formålsbestemmelserne, underretningspligt mv., Barnets rettigheder, Screening, afdækning og undersøgelse, Hjælp og indsatser, Anbringelse – Afgørelser og samvær under barnets anbringelse, Adoption uden samtykke, Retssikkerhedsloven og andre relaterede lovændringer, Nyt for plejefamilierne
 

Onsdag 22. maj 2024 Kl. 08:30 – 15:00. Elmevej 124, 9700 Brønderslev

Tilmelding: https://3075.foreninglet.dk/memberportal/subscribe/index/132845