Kursus: Plejeforældre og egenomsorg – om stresshåndtering i en presset hverdag, Hobro

april 22, 2024 08:30 - 15:00 Borgergade 2, 9500 Hobro

Kom til kursus med Kristian Rasmussen, lektor Ph.d. om egenomsorg for plejeforældre. Mandag d. 22/04-2024, Borgergade 2, 9500 Hobro

Program

Morgenmad 8.30
Frokost 12.00
Kaffe og kage kl. 14.00
Dagen slutter  kl. 15.00

Om kurset

Livet som plejeforældre handler om at navigere i en kompleks hverdag, hvor fokus er på plejebørn samt eventuelle egne børn. Det er i hvert fald den fortælling, jeg gerne får, når jeg underviser plejeforældre. Når jeg til gengæld spørger, hvordan de tager vare på dem selv, forholder det sig typisk anderledes. Selvom en række symptomer på stress som regel er til stede, så er der ikke tid til at håndtere det, lyder svaret som oftest. 

Det er imidlertid ikke uden grund, at voksne ved nødstilfælde på et fly skal tage litmasken på først, før de sætter den på børnene. Kurset forfølger denne logik og giver indblik i forholdet mellem krop, hjerne og stress, ligesom man får konkrete redskaber til stresshåndtering. Både for ens egen og for børnenes skyld har det en positiv effekt, hvis den voksne øger ilttilførslen og begynder at drage mere omsorg for sig selv i en stresset hverdag.    

Kristian Rasmussen, lektor Ph.d.  

Tilmelding: https://3075.foreninglet.dk/memberportal/subscribe/index/128685