Online kursus: Introduktion til ADHD/ADD hos børn og unge d. 25. oktober

oktober 25, 2023 20:00 - september 5, 2023 22:00 online

2 TIMERS ONLINE WEBINAR/KURSUS ONSDAG D. 25. OKTOBER FRA KL. 20-22 OM ADHD/ADD

Programmet

Hvad er ADHD/ADD og hvordan kan det komme til udtryk?

En grundig indføring i de symptomer og udfordringer børn og unge med ADHD/ADD kan opleve at have.

Hvad er anerledes i en ADHD/ADD hjerne?

En introduktion til hjernen hos børn og unge med ADHD/ADD, og hvorfor det er vigtig viden i relation til den adfærd, man kan opleve hos dem.

Samtidige diagnoser – det er sjældent blot ADHD/ADD

En introduktion til kompleksiteten af det at have flere diagnoser og særlige opmærksomhedspunkter.

Sessionen afrundes med mulighed for spørgsmål og sparring.

Tilmelding:

https://3075.foreninglet.dk/memberportal/subscribe/index/122557

Selvstændig konsulent og ADHD-coach v/ Ljungdalh.dk

Pernille Ljungdalh er certificeret ADHD-coach ved Cognitive Centre of Canada og har arbejdet som projektleder og konsulent med børn, unge og familier, som har ADHD/ADD inde på livet. Hun har faciliteret gruppeforløb for unge og for forældre til børn med ADHD/ADD med fokus på mestring.

Hun har en baggrund indenfor psykologi og en kandidat i folkesundhedsvidenskab, og har ligeledes beskæftiget sig med psykiatrisk forskning i forhold til mennesker med flere diagnoser. Hun er i gang med efteruddannelse som psykoterapeut ved Systemisk Institut for Familieterapi.