Uddannelse for plejefamilier

Plejefamiliernes Landsforening samarbejder med Professionshøjskolerne UC SYD og VIA med at styrke uddannelse af plejefamilier.

PUP uddannelser

Professionshøjskolernes Uddannelse for Plejefamilier – PUP

Ønsket er at give plejefamilier et uddannelsesforløb med særlige muligheder for fordybelse, bearbejdning og afprøvning af viden.

Samarbejdet betyder, at der udbydes én fælles, national uddannelse over hele landet med et uddannelsesbevis, der kvalitetsstempler på tværs af kommunegrænser.

På Sjælland arbejder UC Syd sammen med ZBC om at udbyde uddannelsen

Målgruppe
Målgruppen er nye som erfarende plejefamilier, der ikke i forvejen har en længerevarende uddannelse. Målgruppen er både  kommunale plejefamilier, aflastningsfamilier, netværksplejeforældre og netværksaflastningsfamilier.

Uddannelsens opbygning

PUP er bygget op af pædagogiske AMU uddannelser. Uddannelsen udbydes som en deltidsuddannelse med en varighed på 2 år. Derudover kan man fortsætte med mange forskellige specialemoduler. 
Uddannelsen er delt op i 3 fælles-moduler og 1 specialiseringsmodul. Der udvikles løbende nye specialemoduler. Alle moduler kan tages separat.

Hvert modul er på 15-20 undervisningsgange, én dag om ugen og indenfor et halvt år.
Undervisnings-dagen forløber fra kl.9.00-15.00 senest.

Hvad kan uddannelse skabe?
Det, at deltage i et længevarende uddannelsesforløb, betyder, at deltagerne får viden, redskaber og mulighed for at dele og udveksle erfaringer med andre plejefamilier på et kvalificerende og dybtgående niveau.
Uddannelsen vil sikre den enkelte plejeforælder viden, værktøjer og mulighed for at få nye vinkler på sin egen rolle som plejeforælder med henblik på at fremme plejebarnets og hele familiens trivsel. 

Hensigten er at PUP skal give plejefamilien psykologisk og pædagogisk viden til at kunne håndtere dagligdagen og udfordringer i arbejdet som plejefamilie både fagligt og kærligt.  

Find Plejefamiliernes Landsforening på Facebook.

På Facebook har vi en åben side for alle og en lukket gruppe kun for foreningens medlemmer

Den lukke gruppe for alle medlemmer finder du her.