Vi arbejder på at skabe tætte relationer til politikere og organisationer

PLF har 4 overordnede budskaber med til møder og foretræder hos politikere og interesseorganisationer med det mål at skabe trygge og stabile rammer for plejebørnene og ordentlige arbejdsforhold for plejefamilierne.

I PLF har vi i de sidste måneder fået skabt gode tætte kontakter til flere politikere fra forskellige partier på Christiansborg. Vi har også holdt møder med enkelte interesseorganisationer og har mange flere på listen, som vi ønsker kontakt til.

Hvis vi skal opnå succes med at få ændret på nogle af vores uordentlige arbejdsvilkår i dag, så kan vi tilbyde plejebørnene trygge og stabile anbringelser. Det er helt klart via relationer og netværk.

Vi må aldrig glemme, at vi er familier. Ikke små mini-pædagogiske opholdssteder.

Politikerne vil gerne tale med os

Vi oplever, at politikerne er meget interesseret i at være i dialog med PLF. Mange politikere mener, at plejefamilier er det rigtige sted for børn og unge, der ikke kan bo i deres biologiske familie.

Det er især plejebarnets behov for trygge, varme, kærlige og nære relationer og den stabile hverdag i en plejefamilie, der er det scenarie, som politikkerne ønsker for de mest udsatte børn i Danmark

PLF har 4 konkrete budskaber med til alle vores dialoger, møder og foretræde for udvalg på Christiansborg.

Politikerne får til en start en kort fortælling om os som selvstændig og uafhængig fagforening for og af plejefamilier. Vi har det bedste indblik i, hvad der foregår i Danmark. Vi er siden grænsesagen vokset til ca. 1000 medlemmer.

Vi hjælper vores medlemmer, og også med barnets sag, hvis det har betydning for plejefamiliens arbejdsvilkår.

PLF en fagforening, som arbejder på at forbedre vilkårene både for plejebørnene og plejefamilierne. Derfor har vi kategoriseret kommunerne og opfordrer til boykot af de kommuner, der laver ”clean cut”, og som er meget uordentlige eller har mange fejl i deres sagsbehandling.

Baggrunden er helt klar. Det er for helt åbenlyst at hjælpe vores medlemmer, når de står i den situation at skulle indgå i et nyt samarbejde vedrørende en ny opgave.

Dog er det lige så vigtigt, at vi gennem dette også sikrer, at der så vidt muligt undgås skift for børnene, der ufrivilligt kan blive taget til fange i feltet mellem plejefamilie og kommune.

Vi fortæller, at vi er mennesker af en helt særlig støbning, som er på arbejde 24/7 i 365 dage om året. Vi holder weekend og ferier med plejebørnene.

Vi er familier, der ønsker at tage sig af børn, der har fået store skrammer af livet og som skal have et trygt, varmt og kærligt sted at være og udfolde sig i. Vi er der, når børnene står op, og vi siger også godnat, når dagen slutter.

Plejefamilier er familier, der åbner deres hjerter og hjem for plejebørnene og deres biologiske familier.

4 konkrete budskaber

Så går vi over til at fortælle om vores 4 konkrete budskaber:

 • Kommunerne skal leve op til loven
 • Barnet må ikke bruges som gidsel i samarbejdet mellem kommunen og plejefamilien
 • Alle børn skal have ret til efterværn
 • Prognosen for fremtiden efter PLF’s vurdering

1: Kommunerne skal leve op til loven

Selv helt basale lovmæssige ting mangler i kommunerne. Det gør vi opmærksom på.

 • Der mangler børnefaglige undersøgelser, som skal klarlægge, hvilken behov plejebarnet har, og hvilke støttebehov plejefamilien skal have ret til.
 • Der mangler børnesamtaler, handleplaner og ofte mangler der opfølgning på disse. Burde det være et lovkrav, at det anbragte barn har en uvildig bisidder til møderne?
 • Hvorfor findes der ikke en myndighed, der administrerer, når kommuner ikke lever op til loven?
 • Hvorfor er der ikke en instans, der deler bøder ud til de kommuner, der laver grove fejl i deres sagsbehandling og ikke overholder loven?
 • PLF’s faglige konsulenter beretter fra deres sagsarbejde, at det der hersker ”Det vilde western” i kommunerne.
 • 98 kommuner har 98 forskellige praksis for, hvordan man håndterer plejefamilieområdet.
 • Hvad skal der ske med Barnets Lov – loven oven på Serviceloven, som er mere avanceret?
 • Hvordan vil Folketinget – Socialudvalget – socialministeren sikre, at kommunerne overholder loven?

Et plejebarn, der oplever at bliver udsat for Clean Cut, er et barn for meget. Clean cut er, hvor barnet bliver fjernet fra sin plejefamilie med meget kort varsel og ofte uden faglig begrundelse.

2: Barnet må ikke bruges som gidsel i samarbejdet mellem kommunen og plejefamilien

Alt for ofte oplever plejefamilier, når de stiller krav til støtte til enten plejebarnet eller sig selv, når de ønsker bedre vilkår for plejebarnet, eller ikke vil gå med til forringelser af deres arbejdsvilkår, for eksempel nedsættelse af deres honorar, at de får at vide, at kommunen hurtigt kan finde en anden plejefamilie, fordi samarbejdet er for besværligt, eller plejefamiliens kompetencer pludselige betvivles, fordi kommunen reelt ikke vil være i dialog om de gode vilkår får plejebørn og plejefamilier.

PLF oplever, at plejefamilier trues, bliver chikaneret og talt ned til, at kulturen i kommunernes familieafdeling er præget af, at de demonstrerer deres magt. Rigtig mange plejefamilier er bange for at ytre sig kritisk, og de er bange for, at det vil føre til, at man vil flytte deres plejebarn.

3: Alle børn skal have ret til efterværn

På møderne anfører vi også, at alle børn skal have ret til efterværn.

 • Hvorfor skal plejebørn flytte ud og klare sig selv, når andre unge typisk bor hjemme, til de er mellem 20-22 år.

Desværre bruger kommuner efterværnet som en mulighed for at sætte plejefamilien langt ned i løn. Ofte er det skrevet ind i deres kontrakt eller det står i kommunens håndbog for plejefamilier, at kommunen vil give 2 eller 3 vederlag for den opgave.

Hvis efterværn skal løftes, skal der findes økonomi til, at plejefamilier kan have deres plejebarn i efterværn og hjælpe barnet med at komme ind i voksensystemet og få den gode overgang fra barndom til voksenliv. Som det ser ud lige nu, er der tale om et ufinansieret efterværn, da mange kommuner forventer opgaven løftet til en helt anden honorering, end plejefamilierne reelt vil løse opgaven til.

Når den unge får tildelt efterværn i plejefamilien, er der også større sandsynlighed for, at den unge gennemfører en uddannelse.

4: Prognosen for fremtiden efter PLF’s vurdering

PLF har fået lavet en konservativ prognose om udviklingen på plejefamilieområdet. Prognosen bygger på data fra de forskellige tilsyn og tager udgangspunkt i nye godkendelser og data på de plejefamilier, der forlader faget på grund af pension eller andet.

Prognosen viser, at der i 2033 vil mangle 2500 pladser til børn, der er i målgruppen for at blive anbragt i plejefamilie. Det er svært at finde nye plejefamilier. Dels er det blevet sværere at blive godkendt, dels har mange hørt eller har været vidne til horrible fortællinger om, hvad plejebørn og plejefamilier kan udsættes for, fordi de ikke er sikrede gennem en rammeaftale eller overenskomst, dels er der tale om personer, der har været på andre arbejdspladser med tillidsfolk og ordnede forhold.

Afsluttende

Kan vi som samfund i 2023 være bekendt at fjerne børn fra deres biologiske ophav for derefter at svigte børnene i systemet?

Kan vi som samfund i 2023 mene, at det er helt i orden, at den gruppe mennesker, der tager sig af de mest udsatte børn i Danmark, ikke har rettigheder og ordentlige arbejdsvilkår?

Og hvordan kan plejefamiliernes feriepenge blive i kommunerne?