Vi er vokset til 1000 medlemmer

PLF havde et års fødselsdag 1. juni som uafhængig og selvstændig fagforening.

Se, hvad der er sket på et år.

Man kan ikke sige, at vi dovner den af. Tværtimod har vi fået blod på tanden og engagement til at forbedre plejefamilieområdet.

Erkendelsen af, at plejefamiliernes oplevelse af gode arbejdsvilkår unægtelig hænger sammen med, hvad anbringelseskommunen byder vores plejebørn.

Oplevelsen af, at en anbringelseskommune har en oprigtig interesse i at støtte op om anbringelsen, at plejebarnet får bevilliget den støtte og hjælp, som de har brug for.

Plejebørnene skal kunne leve og udvikle sig med de skrammer, livet har givet dem, og plejefamilien skal føle sig respekteret og værdsat i sit arbejde med barnet. Dette er altafgørende for, hvordan en plejefamilie lykkes med sin opgave og kan trives med at være plejefamilie.

Hvad er der sket i vores førsteselvstændige leveår?

 • Vi er blevet en uafhængig og selvstændig fagforening.
 • PLF har vokseværk: Vi har nu knap 1000 medlemmer – ca. 400 mere end sidste sommer.
 • Kontingent for medlemskab i fagforeningen dækker automatisk en heltidsulykkesforsikring. Dette gælder dog ikke for interessemedlemmer.
 • De børn, et medlem har kontrakt på, er omfattet af en heltidsulykkesforsikring gennem kontingentet.
 • Gennem Tryg forsikring har medlemmer adgang til en krise-hotline, hvor der sidder professionelle rådgivere klar til at hjælpe.
 • PLF har ca. 34 netværksgrupper, som fordeler sig ud over hele landet. I netværksgruppen kan vores medlemmer mødes med kollegaer til sparring og fagligt input og hygge.
 • PLF har en mentorordning. Vores mentorer er uddannet i PLF til at hjælpe kollegaer, som står med en kattepine eller udfordringer, der opleves som meget belastende, men som ikke er en medlemssag.
 • PLF har holdt mange kurser i hele landet. Alle medlemmer modtager kursusbevis.
 • PLF har holdt online-kurser. Bl.a. om FAS og retlige rammer. Medlemmer modtager kursusbevis.
 • PLF har holdt store netværksmøder i hele landet.
 • PLF har en læseklub. Møderne er online, så alle kan deltage.
 • PLF har et nyhedsbrev, som udkommer sidst på måneden, og som omhandler aktuelle og relevante emner.
 • PLF har bl.a. haft et debatoplæg i Jyllands Posten og flere pressemeddelelser i mange medier.
 • PLF har givet utallige interview, som vedrører plejefamilieområdet.
 • PLF giver mange interviews til studerende på for eksempel socialrådgiveruddannelsen, pædagoguddannelsen og journalistuddannelsen.
 • PLF har flere faglige konsulenter, der deltager i møder med kommunerne og hos socialtilsynene.
 • PLF har behandlet medlemssager i ca. 34 forskellige kommuner.
 • PLF har haft møder med mange interesseorganisationer som for eksempel Red Barnet, Børns Vilkår, De Anbragtes Vilkår osv.
 • PLF har et par medlemmer, der har arrangeret en weekend for plejefamilier og plejebørn på Ribe Camping. Det er en fantastisk måde at være sammen på.
 • PLF har været til møder på Christiansborg med politikere fra forskellige partier.
 • PLF har skrevet brev til socialministeren om forholdene på plejefamilieområdet.
 • PLF har været til foretræde for socialudvalget og venter på et foretræde for beskæftigelsesudvalget.
 • PLF har holdt møder med arbejdsgruppen på Christiansborg om plejefamiliereformen.
 • PLF er i dialog med KL og har aftalt et kommende samarbejdsmøde.
 • PLF har kategoriseret samtlige kommuner i grøn, gul og rød. De røde kommuner er i boykot, da PLF ikke kan anbefale, at medlemmer tager nye opgaver ind fra disse kommuner. Det kræver et samarbejde om at forbedre plejefamilieområdet. PLF er i øjeblikket i kontakt med 3 kommuner. 3 kommuner har valgt ikke at reagere, på vores henvendelse. Mange gule kommuner henvender sig for at aftale møder om det videre samarbejde.
 • PLF har fået udarbejdet en konservativ prognose ud fra data fra de forskellige tilsyn, som viser, at der i Danmark i år 2033 vil mangle ca. 2500 pladser til plejebørn, der skal anbringes i en plejefamilie.

Den daglige kontakt med medlemmerne

Dagligt svarer PLF’s frontteam på de mange henvendelser, der kommer fra vores medlemmer enten på telefon eller mail.

Den daglige kontakt med vores medlemmer gør, at vi i PLF ved, hvad der forgår derude i kommunerne. Vi ved, hvad vi plejefamilier står i, og hvad vi skal finde os i.

Denne viden, og det indblik PLF har i plejefamilieområdet, er enestående, og vi oplever, at flere af de store organisationer henvender sig for at have et samarbejde med os.

Flere politikere er bekymrede for udviklingen på plejefamilieområdet og er interesseret i dialog og samarbejde.

Med andre ord – vi er kommet rigtigt godt i gang, og vi bliver ved. Vilkårene skal forbedres på vores område, så vores plejebørn kan føle sig trygge i deres anbringelse, og plejefamilierne kan være autentiske og have ordentlige forhold.

Der er rigtig meget at være stolt over, og stadig rigtig mange opgaver at tage fat på.