Vigtig viden for plejefamilier om plejebørn, der har oplevet seksuelle overgreb

Vigtig viden for plejefamilier om plejebørn, der har oplevet seksuelle overgreb

Skrevet af PLF

oktober 27, 2023

Ny forskning viser, at der ofte er en sammenhæng mellem massivt omsorgssvigt og seksuelle overgreb af barnet i de nærmeste relationer.

Denne viden gør vores plejebørn til særligt udsatte for seksuelle overgreb.

Der har i mange år været opmærksomhed på seksuelle overgreb, hvor det især er voksne mennesker, der fortæller om deres historie og liv.

Men vores plejebørn er særligt udsatte for seksuelle overgreb.

Et seksuelt overgreb mod børn er, hvis man inddrager børn i seksuelle aktiviteter, som de på grund af deres alder og udviklingsniveau ikke fuldt ud kan forstå og overskue konsekvenser af, og som de derfor ikke er i stand til at give deres samtykke til. Dette er et citat fra Center for seksuelt misbrugte hjemmesiden.

Seksuelt overgreb mod et barn er straffebart og overskrider den almindelige sociale moral i samfundet.

Hvad er seksuelle overgreb?

Under seksuelle overgreb forstå man:

  • overgreb uden kropslig kontakt: seksuelt betonet snak, chat, barnet overværer seksuelle handlinger, blotter, pornografisk materiale, i den digitale kommunikation og grooming (hvor krænkeren over længere tid opbygger en relation digitalt med henblik til på at begå seksuelle overgreb)
  • overgreb med kropslig kontakt: beføling, tungekys
  • overgreb indebærer indtrængen: Samleje vaginalt, analt og oralt, samlejelignede handlinger, indtrængen af finger, genstande og ved vold.

Ved en anbringelse af et plejebarn i plejefamilien kan der være viden om seksuelle overgreb. Oftest bliver barnet anbragt uden, at der foreligger konkret viden om, at der tidligere er foregået seksuelle overgreb i barnets liv.

Derfor er opsporing vigtigt, altså det at vi plejefamilier kender til reaktioner, symptomer og indikatorer på seksuelle overgreb, alt afhængig af, om vi har med små børn, mellemstore børn eller teenager at gøre. Se mere om dette under tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge på hjemmeside Social- og Boligstyrelsen (NB her skal være et link til dette sted. Karin)

Hvad skal du være opmærksom på?

Opmærksomhedspunkter kan være:

  • Seksualiseret sprog, leg og kontakt
  • Fremmedgørelse af egen krop
  • Dissociation: En forstyrrelse/afbrydelse af, hvad barnet tænker, føler og opfatter, hvordan barnet handler, bruger sin krop, husker, har minder

Dissociation står i direkte sammenhæng med stærk traumatiske oplevelser som børnemishandling og seksuelle overgreb, og er derfor også et udtryk for PTSD eller komplekst PTSD.

Hvad kan du gøre som plejefamilie?

Som plejefamilie er det din vigtigste opgave, at:

  • viderebringe mistanken om, at plejebarnet har oplevet seksuelle overgreb, til myndighedsrådgiveren
  • støtte plejebarnet i terapeutiske forløb
  • modtage specialiseret supervision for at kunne understøtte barnet bedst muligt.

Hvor kan du få hjælp?

Her kan du få hjælp eller blive henvist til det sted, der kan hjælpe:

Center for seksuelt misbrugte