Det PLF´s  kurser og temadage landsdækkende. 

Temadagene planlægges i samarbejde med PLFs lokale netværksgrupper. 

Hvis du syntes, at der mangler PLF aktivitet i dit lokalområde, er du velkommen til at kontakte PLF som så vil hjælpe med opstart af lokale grupper.
Det er besluttet, at alle betaler 100 kr. ved tilmelding til en temadag. Beløbet dækker en del af kursusmaterialet samt let forplejning. Deltager gebyret opkræves ved tilmelding via vores hjemmeside og betalingssytemet. Deltagergebyret tilbagebetales ved skriftlig afbud senest 8 dage inden kurset.
IKKE medlemmer betaler den pris, der står anført ved hver enkelt temadag.