PLF

– fagforening for plejefamilier

Plejefamiliernes Landsforening er en fagforening som udelukkende arbejder for plejefamilier.

Hvem er PLF

 

En fagforening for og af plejefamilier.

Plejefamiliernes landsforening har eksisteret siden 1974, først som interesseorganisation, og siden 2019 som fagforening.
Vi arbejder for at sikre vores medlemmer de bedste vilkår. Der er plads til mange forbedringer endnu.

Vores medlemmer kan få hjælp og støtte i fagforeningen, hvis der er spørgsmål eller tvister. Jo før du/I tager kontakt til os, jo bedre mulighed har vi for at hjælpe.

PLF har fast aftale med 5-6 socialrådgivere, som træder til, når der er et medlem, der har brug for hjælp.

PLF hjælper bl.a. med børnesager, kontrakter, løn og lignende.

PLF har ikke egen A-kasse, men samarbejder med Min A-kasse, som har et godt kendskab til plejefamiliers forskellige lønaftaler.

Vi er høringberettiget part og i kommunikation med kommuner, kommunalpolitikere, KL, Socialstyrelsen, Socialministeriet, socialministeren, landspolitikere, meningsdannere og journalister.

Derfor er vi ofte i medierne og taler plejefamiliernes sag.

PLF er altid på plejefamiliernes side og vil loyalt og konstruktivt deltage i ethvert tiltag for at fremme plejefamiliernes vilkår, for at sikre gode rammer til vores anbragte børn.

Vidste du?

 at

Plejefamiliernes Landsforening (PLF) er en registreret fagforening, som indberetter fagforeningskontingent til Skat som alle andre fagforeninger.

Vi er en ren fagforening og har ikke en integreret A-kasse, men det er der flere løsninger på.

  1. Vi stiller ikke krav til, hvilken A-kasse du vælger.
  2. Du kan evt. beholde din nuværende A-kasse, ret en henvendelse til din a-kasse herom.
  3. Du kan vælge præcis den A-kasse du vil.
  4. Vi har et godt samarbejde med “Min A-kasse”, som forstår vores område.
  5. Det er via A-kassen, man kan tilkøbe lønforsikring, også i “Min a-kasse”.
  6. Som medlem i PLF betyder det blot to betalingsløsninger til hhv. PLF og A-kassen.
  7. Fagforeningsdelen skal du selv opsige ved en flytning og få en opsigelsesdato.
  8. Ved indmeldelse i PLF sætter du selv datoen for ikrafttrædelse.
  9. Ved indmeldelse i ny A-kasse, ordner den nye A-kasse selv flytningen fra din nuværende a-kasse.

Som medlem hos PLF, er du sikret en heltidsulykkes forsikring i dit kontingent, og på de børn som du har kontrakt på. Den sikrer dig og plejebarnet efter forskrifterne og kommunernes krav om forsikring. Vi har sikret, at en evt. erstatning på plejebarnet vil tilfalde barnet og ikke andre! Det er en problematik, som ikke ses, før det værst tænkelige er sket. Hvis du har andre ulykkesforsikringer, kommer de alle til udbetaling, hvis ulykken sker, men ud over vores løsning, kun til den som har tegnet forsikringen.Oplysninger på dig som medlem eller på børnene skal først oplyses den dag man har brug for at anmelde en ulykke. Så henvender du dig til PLF og får de oplysninger, du skal bruge til anmeldelsen.

Netværks-plejefamilier og aflastnings-familier

Kan jeg som netværksplejefamilie være medlem hos Plejefamiliernes Landsforening?

Og vil PLF arbejde for netværksplejefamiliernes vilkår
– JA –
netværksplejefamilier er særdeles velkomne som medlemmer på lige vilkår med andre plejefamiler.

Netværks- og aflastningsfamilier oplever ofte at blive tilsidesat, og bliver sjældent hørt.

I Plejefamiliernes Landsforening ved vi at pengene godt kan være små når man ikke får vederlag, men kun får til barnets kost og logi. Derfor tilbyder vi deltidsmedlemsskabet, så vi også kan hjælpe dig, hvis det er nødvendigt. Husk beløbet er fradragsberettiget og vi indberetter det til skat.

Forsikrings-fordele som medlem i PLF

Særligt fokus på  forsikringer til plejefamilier

Nå du bliver medlem af fagforeningen i PLF, får du ekstra tryghed i dit medlemskab. Vi sikrer dig tryghed i form af tilpassede forsikringer for vores arbejde.

Vi har sikret en super god kollektiv løsning ud over det sædvanlige

Som medlem af PLF er du automatisk dækket af en heltidsulykke forsikring og den/de børn (0-17år) som du har kontrakt på, er samtidig dækket af samme gode aftale. Denne løsning kan give dig besparelser, men du kan sagtens beholde nuværende aftaler ud over.

Link hér til aftalen

Anmeld en skade. Husk at få policenummer oplyst, barn eller voksen, hos PLF på nr. 69 144 441

Vi kan samtidig gennem Tryg forsikring ekstraordinært tilbyde adgang til en kriselinje

Når du melder dig ind i PLF, vil du få adgang til en hotline, hvor der sidder prof. rådgivere som kan bistå dig hvis du rammes af en alvorlig krise i livet.

Tryg i livet – hotline via SOS som vil stå til rådighed

Fordelagtige forsikringsløsninger

Du kan få tilbud med ekstra rabat på dine øvrige forsikringer i hjemmet som medlem

Link: vil du se mere

Hjælp til børnesager

Som medlem af Plejefamiliernes Landsforening kan vi hjælpe dig med alt, hvad der har at gøre med selve din ansættelse, ligesom vi kan hjælpe dig med børnesagen.

Kommunen er suverænt ansvarlig for barnet/den unge og som sådan ikke plejefamilier. I Plejefamiliernes Landsforening har vi socialrådgiver der kan rådgive plejefamilien i børnesagen. Du kan få faglig og evt. juridisk bistand ved myndighedsafgørelser i forhold til det anbragte barn, ligesom vi evt kan stille en bisidder til møder.
Derfor kan vi hjælpe dig, hele vejen rundt om din ansættelse som plejefamilie.

PLF´s Forslag til Honoreringsmodel

Plejefamiliernes Landsforening har brugt tid på at gennemgå KL´s vederlagsmodel og deraf er vi fremkommet med følgende forslag, for at forenkle og tydeliggøre hvilket niveau barnet hører under i forbindelse med kontrakforhandling.

Her er linket til vores Honoreringsmodel

Vi er ved at kigge på mulighederne for en standardiseret PLF-kontrakt løsning, og det vil der komme nærmere om på et tidspunkt.

Medlemstyper i PLF

Fuldtidsmedlemskab

Når din indtægt er mere end 24.400,00 pr måned, skal du være fuldtidsmedlem.
Hjælp fra PLF kan ydes til problemer der
relaterer til arbejdet som plejefamilie, og gælder som udgangspunkt kun til den person der står på kontrakt som kontraktholder. 
Det kan f.eks. være gennemlæsning af kontrakter, bisidder i nødvendigt omfang, hjælp fra interne socialrådgivere, gennemgang af børnesager. 

Deltidsmedlemskab

Når din indtægt er mindre end 24.400,00 pr måned, skal du være deltidsmedlem.
Hjælp fra PLF kan ydes til problemer der relaterer til arbejdet som plejefamilie, og gælder som udgangspunkt kun til den person der står på kontrakt som kontraktholder.
Det kan f.eks. være gennemlæsning af kontrakter, bisidder i nødvendigt omfang, hjælp fra interne socialrådgivere, gennemgang af børnesager. 

Interesse medlemskab i PLF

Støttemedlemskab i PLF, giver ingen fagforeningens samt forsikrings rettigheder. 
Man er med på maillisten til nyhedsbreve fra PLF.
Man kan som udgangspunkt deltage i PLF generalforsamlinger samt deltage i lokale netværks arrangementer. 

 

Se overblikket hér

Ind & Udmeldelse

Ind- og udmeldelse af Plejefamiliernes Landsforenings Fagforening

Indmeldelse skal ske her på hjemmesiden. Her vælger du det medlemsskab der passer til dig.

Udmeldelse skal ske separat på mail for fagforening og for A-Kassen. Husk hvis du melder dig ud af PLF fagforening er du ikke, automatisk, udmeldt af Min A Kasse.

Fagforening:

Indmeldelse; Hjemmeside

Ændring af medlemsskab ; Ønsker du at fortage en ændring i dit medlemsskab kan du sende mail til og de hjælper dig med dette.

Opsigelse af medlemsskab; Ønsker du at udmelde dig, skal du sende mail til med din udmeldelse. Udmeldelse træder i kraft med løbende måned +30 dage Husk også selv at udmelde A-Kassen hvis vælger dét.

A-kasse: Ønsker du at melde dig ud af Min A-kasse, skal du logge ind på Min A-kasses Selvbetjening.

Min A-Kasse - praktiske informationer

Fagforening og A-kasse er to forskellige opkrævninger.

er en af landets billigste a-kasser, der giver dig en lang række fordele som medlem heraf. Min A-kasse har en lang historie bag sig, og derfor har de også mange års erfaring med i bagagen. Det er ikke altid til at finde hoved og hale i al den information, der er at finde på hjemmesiderne for diverse a-kasser og fagforeninger. Derfor har vi her samlet næsten alt, hvad du bør vide om Min A-kasse, hvis du har en interesse i dem, og hvad de kan tilbyde. Ved at læse med her vil du med stor sandsynlighed finde frem til svar på de potentielle spørgsmål, som du måtte stå med. Her finder du nemlig både information om, hvem de er, hvad de kan tilbyde og meget mere.

Se mere information omkring ydelser og indmeldelse via links herunder

 – Vigtig information, når du laver din indmeldelse i Min A Kasse er det vigtigt at oplyse, at du er plejefamilie. –

Hvem er Min A-kasse?

Min A-kasse er en af de ældste a-kasser i Danmark. Den er nemlig stiftet helt tilbage i 1914, hvilket betyder, at de har mere end 100 års erfaring inden for faget. De startede som en a-kasse, der var målrettet en specifik faggruppe og dermed en ret lille gruppe medlemmer, der nu efter 100 år blevet til en a-kasse og forsøger at favne så bredt som muligt, når det kommer til medlemmer.

Med så mange år på bagen har de haft stor mulighed for at udvikle sig igennem årenes løb, og det er netop, hvad de har gjort. Som sagt har de ændret deres målgruppe, hvilket betyder, at de i dag optager stort set alle medlemmer, så længe de er lønmodtagere eller selvstændige. Min A-kasse er derfor blevet en a-kasse, som er tiltænkt alle. I dag samarbejder de også med hele seksten forskellige faglige organisationer, hvilket gør, at de er kendt og vidende på mange områder. PROSA er en underafdeling til Min A-kasse, og det er derfor også en af de faglige organisationer, som Min A-kasse står i tæt samarbejde med. Du kan se de andre faglige organisationer, som de står i tæt samarbejde med lige her.

Jeg er medlem i et andet fagforbund

Kan jeg melde mig ind, når jeg er medlem af en anden fagforening?

Hvis du ønsker at sikre dig adgang til hjælp og vejledning skal du indmelde dig på dét trin som din indtægt berettiger til.

Har du et lønnet job samtidig med at du er plejefamilie, kan du godt holde din nuværende A.kasse og supplere med anden fagforening ift. job, men der er et loft på skattefradraget til fagforeningskontingent.

Bemærk at du selv skal opsige fagforeningsdelen hvis du skifter til Plejefamiliernes Landsforening.

Hvis du er i tvivl, så ring på 69 144 441

Strejker man i PLF?

Strejke er et etisk problem for plejefamilier.

– NEJ –

I konflikter er det vigtigt for os at børnene ikke kommer i klemme.
Derfor arbejder vi med andre pressionsmidler, og forholder os hele tiden til situationen i kommunerne.

Meld dig ind nu og bliv forsikret med fordele

Vi har tegnet puljeforsikring, så vi kan give dig og din familie en forsikring.
Klik for at se dine fordele her

Indmeldelsesformular

Du skal bruge denne formular til at melde dig ind i PLF