Må kommunen nægte at udbetale 5. ferieuge

foto; shutterstock

Skrevet af PLF

juni 21, 2022

Må kommunen planlægge din ferie?

Må kommunen planlægge din ferie? Og må kommunen nægte at udbetale den 5. ferieuge? Hvis kommunen udbetaler den 5. ferie, må den så tilbageholde barnets feriebeløb? Det er 3 aktuelle spørgsmål om ferie, som du får svar på her. Se her, hvad der gælder.

Må kommunen planlægge din ferie?

Ja, det må den godt, men kommunen skal så vidt muligt efterkomme plejefamiliens ønsker.

§1 i Ferieloven angiver, at alle lønmodtager er omfattet af Ferieloven. Arbejdsdirektoratet har slået fast, at plejefamilier er omfattet Ferieloven.

Kommunen som arbejdsgiver er forpligtet til at planlægge plejefamiliernes afholdelse af ferie.

Dog skal der være mulighed for den enkelte plejefamilie at forhandle afholdelse af ferie, og kommunen er også forpligtet til at tage behørigt hensyn.

Dermed skal kommunen under hensyntagen til plejefamiliens virke og så vidt det er muligt imødekomme plejefamiliernes ønske.

Når Ferieloven gælder for plejefamilier, burde plejefamilier ligesom andre lønmodtager have mulighed for at få udbetalt den 5. ferieuge i stedet for at afholde den.

Men kommunen som arbejdsgiver skal aftale og planlægge med plejefamilien, hvornår ferien skal holdes. Det gælder for alle 5 uger. Plejefamilien har ikke ret til at modsætte sig kommunens planlægning. Dermed kan plejefamilien for eksempel ikke nægte at holde den 5. ferieuge, hvis kommunen ønsker, at familien holder alle 5 uger.

Må kommunen nægte dig udbetaling af den 5. ferieuge?

Ja, det må kommunen godt. Men igen skal kommunen så vidt muligt tage hensyn til plejefamiliens ønsker.

I Ferieloven står, at den 5. ferieuge kan overføres efter aftale med arbejdsgiveren. I Ferieloven står også, at den 5. ferieuge skal udbetales efter den 31. december, hvis det ikke er aftalt at overføre den.

Kommunen er som arbejdsgiver forpligtet til – i samråd med plejefamilien – at planlægge afholdelse af plejefamiliens 5 ugers ferie. De første 4 uger er sjældent et problem, men PLF får en del henvendelser fra medlemmerne om den 5. ferieuge.

I Ferieloven betragtes plejefamilier som lønmodtagere, men i en landsretsdom blev det slået fast, at plejefamilier ikke skal betragtes som lønmodtagere i Funktionærlovens forstand. Plejefamilien betragtes som et familielignende anbringelsestilbud til det anbragte barn. Derfor har de fleste kommuner en forventning om, at plejeforældre har deres plejebarn/plejebørn med på ferie.

Denne tolkning er formentlig medvirkende til, at kommunerne håndterer ønske om udbetaling af den 5. ferieuge meget forskelligt. Og dermed bliver plejefamilierne afhængige af kommunens generelle håndtering af plejefamiliers ønske om udbetaling af den 5. ferieuge.

PLF mener, at plejefamilien kan have behov for tid og ferie uden plejebarnet. Kommunen skal stille aflastning til rådighed. Det er godt at få skrevet ind i plejefamiliens kontrakt.

Må kommunen tilbageholde plejebarnets feriebeløb/tilskud, hvis kommunen har udbetalt den 5. ferieuge

Nej, det må kommunen ikke.

Plejebarnets feriebeløb/tilskud og udbetaling af den 5. ferieuge er 2 forskellige ting og skal betragtes uafhængigt fra hinanden.

Kontakt PLF, hvis du oplever, at kommunen truer med at tilbageholde plejebarnets feriebeløb eller nægter at udbetale det.